Er du opptatt av en god forvaltning av våre kystressurser? Fiskeridirektoratet har ledig

To prosjektstillinger regional ressursforvaltning

Om prosjektet

Fiskeridirektoratet har igangsatt et pilotprosjekt for å styrke den regionale medvirkningen i forvaltning av våre havressurser. Målet er å styrke kunnskapsgrunnlaget og forvaltningen av de kystnære bestandene våre. Pilotprosjektet er planlagt med tre delprosjekter:

 • kysttorsk i nord; vurdering av bestand og behov for tiltak innenfor ulike geografiske områder
 • Andfjorden; vurdering av ulike fiskeslag/bestander innenfor det geografiske havområdet mellom Senja og Andøya
 • utvikling av mal/prosessbeskrivelse (dreiebok) for hvordan Fiskeridirektoratets regioner kan bidra til mer målrettede fiskerireguleringer ut fra lokale behov

Pilotprosjektet er planlagt over to år og gjennomføres av Fiskeridirektoratet region Nord og region Nordland. Region Nord har prosjektledelsen. I tillegg til de to prosjektstillingene vil prosjektet bemannes med to medarbeidere fra region Nord, tilsvarende ett årsverk.

Om stillingene

Den ene av de to prosjektstillingene vil knyttes til Fiskeridirektoratet region Nord, med kontorsted Finnsnes i Senja kommune. Den andre stillingen vil være knyttet til Fiskeridirektoratet region Nordland, med kontorsted Bodø, Leknes eller Sortland.

Arbeidsoppgaver

 • gjennomføre faglige og administrative oppgaver knyttet til prosjektet
 • bidra til videre utvikling av prosjektet
 • bidra til å styrke regionenes faglige kompetanse på området

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning på master-nivå 
 • kjennskap til og interesse for norsk fiskerinæring og fiskeriforvaltning
 • relevant erfaring fra forskning eller ressursforvaltning vektlegges
 • erfaring fra prosjektgjennomføring og/eller prosjektledelse er ønskelig
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • evne til å tenke og jobbe selvstendig
 • utviklingsorientert og initiativrik
 • gode samarbeidsevner
 • effektiv og strukturert

Vi tilbyr

 • faglige og samfunnsmessige interessante arbeidsoppgaver
 • kunnskapsrike arbeidskolleger med et stort engasjement for norsk sjømat
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • stilling som rådgiver/seniorrådgiver i prosjektstilling over to år, med mulighet for forlengelse i inntil ett år
 • lønn fra kr 500.000,- til kr 650.000,- pr år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Kontaktpersoner for stillingene

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Seniorrådgiver Bernt Bertelsen, seniorrådgiver i region Nord, tlf 934 37 000

Hilde Hamnes, regiondirektør i region Nord, tlf 918 62 977

Håvard Dekkerhus, seksjonssjef Forvaltningsseksjonen i region Nordland, tlf 917 85 011

Om Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

19. april 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bodø Senja

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Prosjekt

Arbeidssted

Finnsnes og Bodø, leknes eller Sortland

To prosjektstillinger – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge – ID 203511