Målrettet stillingsmarkedsføring

Tidene endrer seg og med hjelp av Frantz Express og forståelse for hva som skal til for å nå de attraktive passive kandidatene hjelper Frantz en rekke offentlige og private bedrifter med målrettet stillingsmarkedsføring.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *