Prosjektleder innovasjonspartnerskap ombruk byggematerialer

SEKSJON EIENDOM
Seksjonen forvalter en eiendomsmasse på ca. 500 000 kvm. Eiendommene består i hovedsak av 32 videregående skoler hvorav 8 i Trondheim. I tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg-administrasjonsbygg samt infrastruktur for kollektivtrafikk.
Seksjonen har 4 team med til sammen ca. 80 tilsatte både i Steinkjer og Trondheim med ansvar for eiendomsutvikling og -forvaltning, prosjektutvikling og -ledelse samt drift og vedlikehold.  Vi er i gang med et omfattende utbyggingsprogram innen videregående skoler og anlegg for kollektivtrafikken. I tillegg vil deler av eksisterende bygningsmasse oppgraderes løpende med fokus på energi – og miljøbruk

PROSJEKTLEDER INNOVASJONSPARTNERSKAP OMBRUK BYGGEMATERIALER 

Trøndelag Fylkeskommune har vunnet en prosjektkonkurranse om innovasjonspartnerskap i regi av Innovasjon Norge. Prosjektet skal utvikle en digital plattform for ombruk av byggematerialer gjennom innovativt samarbeid med aktuelle partnere og leverandører. Prosjektet involverer flere avdelinger i fylkeskommunen og Trondheim Kommune, NTNU, Oslo Undervisningsbygg, Oslo Omsorgsbygg er følgepartnere.

Stillingen vil også omfatte tilliggende oppgaver knyttet til håndtering av materialer i byggeprosjekter og utvikling av regionalt marked for gjenbruk av byggematerialer

Prosjektengasjementet vil ha tjenestested Trondheim og har 3 års varighet med mulighet for senere fast ansettelse.

Søknadsfrist

20.08.2020

Arbeidssted

Trondheim

Stilling

Prosjektleder innovasjonspartnerskap ombruk byggematerialer

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Rune Venås
Bygge- og eiendomssjef
907 83 473

runve@trondelagfylke.no

Arbeidsoppgaver
 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Nettverksbygging 
 • Kompetansespredning
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på mastergradsnivå fra teknikk- , økonomi- eller samfunnsfag
 • Det vil bli lag på følgende kunnskap og erfaringer
  • kunnskap om bærekraft og sirkulærøkonomi
  • kunnskap om byggebransje
  • kunnskap om markeds- og forretningsutvikling 
  • kunnskap til offentlige anskaffelser
  • kunnskap om digitale systemer
  • erfaring fra ressurs- og tidsplanlegging
  • erfaring fra strategi-, innovasjons- og teknologiledelse 
 • Særlig relevant yrkeskompetanse kan erstatte krav til formell kompetanse 
Personlige egenskaper
 • Samfunnsengasjert lagspiller
 • Utviklings- og samarbeidsorientert 
 • Målrettet og strukturert
Vi tilbyr
 • Ledelse av et spennende tverrfaglig utviklingsprosjekt
 • Engasjerte, erfarne og kompetente søkere tilbys konkurransedyktige betingelser.
 • Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler.

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere med ca 6.000 km fylkesvei.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Prosjektleder innovasjonspartnerskap ombruk byggematerialer – Trøndelag fylkeskommune