Vi søker seksjonsleder Seksjon kommunikasjon

Vil du ha en spennende og utfordrende stilling i nær kontakt med politisk og administrativ ledelse?

Vi ser etter en leder som kan utvikle fylkeskommunes kommunikasjon til å bli enda mer strategisk og fremtidsrettet. Kan du i tillegg bygge en sterk kultur for fellesskap og et godt arbeidsmiljø i seksjonen, vil vi gjerne motta din søknad. 

Seksjonen har overordnet ansvar for det kommunikasjonsfaglige arbeidet i fylkeskommunen. Det inkluderer omdømme, strategisk kommunikasjon, mediehåndtering og drift av digitale kanaler, samt samarbeid med flere partnere og målgrupper, både eksternt og internt. Seksjonsleder deltar i fylkesrådmannens ledermøter og er en viktig rådgiver for direktørene.  For å lykkes i stillingen bør du ha god forståelse for politiske prosesser.  

Stillingen rapporterer til assisterende fylkesrådmann. Seksjonen har åtte rådgivere med spisskompetanse innenfor et bredt spekter av kommunikasjonsfeltet. Medarbeiderne er fordelt på fylkeshusene i Trondheim og Steinkjer.  

Søknadsfrist

02.08.2020

Arbeidssted

Steinkjer

Stilling

Seksjonsleder, Seksjon kommunikasjon

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Ole Tronstad
Assisterende fylkesrådmann
 74 17 53 59
 995 87 042

Som seksjonsleder vil du jobbe både strategisk og operativt slik at fylkeskommunen når sine mål. Du skal bidra til å styrke organisasjonens posisjon og omdømme regionalt og nasjonalt. Seksjonsleder må sette seg inn i og forstå bredden av kommunikasjonsfeltet og vise god forståelse for skjæringspunktet mellom seksjoner når det gjelder for eksempel digitalisering av tjenester.   

Viktige oppgaver i stillingen er: 
 • strategisk lederstøtte for fylkesrådmannen og fylkesdirektørene med pressehåndtering og nyhetsproduksjon 
 • identifisere og gjennomføre kommunikasjonsarbeid internt og eksternt
 • analysere konsekvensene av de kommunikasjonsråd seksjonen gir 
 • videreutvikle fylkeskommunens kommunikasjonsstrategi
 • personal- og budsjettansvar for seksjonen
Kvalifikasjonskrav for stillingen: 
 • relevant høyere utdannelse, min 4 år (f.eks kommunikasjon, journalistikk, markedsføring, samfunnsfag og ledelse). Særlig relevant kommunikasjons- eller mediebakgrunn og kunnskap om politiske prosesser kan kompensere for deler av utdanningskravet. 
 • ledererfaring fra tilsvarende stilling i en stor virksomhet er ønskelig
 • erfaring med kommunikasjonsarbeid både på strategisk og operativt nivå
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige styrker og kompetanse vi ser etter:
 • du har god forståelse av media, formidling, samfunnsdebatt og sosiale medier 
 • du har god rolleforståelse
 • du liker å lede, men er lyttende i møte med ulike kompetansemiljø
 • du er en relasjonsbygger med god samhandlingskompetanse
 • du er fleksibel, tåler tidspress og leverer innen frister 
Vi tilbyr:
 • en meget spennende og utfordrende stilling i nær kontakt med politisk og administrativ ledelse
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • konkurransedyktige betingelser 

Andre opplysninger:

Kontorsted er Fylkets hus i Steinkjer, men du må regne med reising i jobben din.   

Trøndelag fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne eller innvandrerbakgrunn. Vi gjør oppmerksom på at vi lager offentlig søkerliste. Eventuelt ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden. Vi ønsker kun elektroniske søknader via Webcruiter.

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere med ca 6.000 km fylkesvei.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Seksjonsleder Seksjon kommunikasjon – Trøndelag fylkeskommune