Kommunalsjef teknisk

Om stillingen
Sentral stilling i kommunedirektørens strategiske lederteam.

Vil du være med å lede utvikling av Sortland kommune som organisasjon og som samfunn?

Vesterålen som region er i rivende utvikling hvor Sortland spiller en viktig rolle som by- og regionsenter. I Sortland synes dette gjennom mange store utviklingsprosjekter som er på gang både innen privat og kommunal regi. Eksempler på dette er flere større utbyggingssaker innen industri, hotell, handelsnæring og bygging av hall, skole og demensplasser. Dette er oppgaver som medfører stor aktivitet innenfor stillingens ansvarsområde.

Vi søker nå etter en engasjert kommunalsjef som kan lede dette arbeidet gjennom visjonen “Teknisk – Sammen i forkant”, og etter kommunens arbeidsgiverstrategi – mestringsorientert ledeskap, godt medarbeiderskap og kompetansebygging.

Kommunalsjefens ansvarsområde er organisert i enhetene eiendom, brann og redning, plan og miljø,
kommunalteknikk, utbygging og stab og har nærmere 100 årsverk.

Vi ønsker oss
En utviklingsorientert kommunalsjef med høyere utdanning og lederfaring fra offentlig forvaltning. Du er god på relasjonsbygging og dialog og har en inkluderende lederstil. I tillegg er du analytisk og strukturert i din arbeidsform. Din kjennskap til samfunnsutvikling og politiske prosesser er god. Du har god kompetanse innen digitalisering av fagområdene. Du gir aktive bidrag i kommunedirektørens ledergruppe til helhetlig styring, koordinering og videreutvikling av kommunens samlede virksomhet

Dine hovedansvarsområder vil være

  • Lede og videreutvikle en framtidsrettet organisasjon både av egne ansvarsområder, og for kommunen som helhet, der kulturen er basert på kommunens mål og verdier med fokus på kvalitet, åpenhet og service i saksbehandling og innbyggerkontakt
  • Samfunnsoppdraget – organisere og styre store utviklingsprosjekter for lokalsamfunnet som bidrar til god infrastruktur, attraktive utbyggingsområder og allsidig næringsutvikling
  • Sikre forsvarlig utredede saker til politisk behandling
  • Budsjettarbeid, økonomistyring og kontroll
  • Kommunens omdømmebygging

Tiltrekkes du av dette?
Besøk våre hjemmesider http://www.sortland.kommune.no

Her vil du finne informasjon om kommunens organisering, det kommunale styringssystemet og tjenestetilbudet. Du kan også lese om prioriterte satsingsområder for kommunen, samt budsjett, strategier og planer for framtidig utvikling.

Kontaktpersoner
Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Randi Gregersen, kommunedirektør, mobil: 911 63 279, randi.gregersen@sortland.kommune.no eller Brita Kleivan, kommunalsjef HR, mobil: 909 82 796

Forespørsler om stillingen blir behandlet konfidensielt. lønn, settingsform og andre vilkår etter avtale. Det vil bli utarbeidet en egen lederavtale.

Søknad
Vi ber om at vårt elektroniske søknadsskjema benyttes, på www.sortland.kommune.no.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som likevel ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt bes opplyse om dette, og grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt tilbake, slik at søker kan velge mellom å trekke sin søknad eller stå fram med navn.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller pr. e-post til HR@sortland.kommune.no

Velkommen som søker!

Søknadsfrist

06.09.2020

Utlyst

10.08.20

Stilling

Kommunalsjef

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Randi Gregersen
Kommunedirektør
randi.gregersen@sortland.kommune.no
911 63 279

Brita Kleivan
Kommunalsjef HR
909 82 796

Sortland kommune – Kommunalsjef teknisk