Øksnes kommune søker
kommunalsjef skole, barnehage og kultur

Øksnes kommune trenger en fremoverlent, utviklingsorientert leder som kan løfte Øksnesskolen og oppvekst- og kultursektoren videre. Gjennom realiseringen av “Skolekvartalet” står vi foran et historisk stort løft og spennende utviklingsarbeid de kommende årene, og du må se for deg å være pådriver på tvers av enheter, eksterne samarbeidspartnere og befolkning/brukere. I tillegg til å fortsette det digitale spranget som vi har tatt de siste månedene, vil  Fagfornyelsen og andre statlige rammeplaner i sektoren, kreve stor grad av endringsvilje av deg og sektoren som skal ledes.

Stillingen er en 6 års åremålsstilling som kommunalsjef for skole, barnehage, kultur og voksenopplæring/flyktning-tjeneste.  
Som kommunalsjef får du det overordnede strategiske lederansvar for områdene som ligger innenfor sektoren. Du vil være med i administrasjonssjefens strategiske ledergruppe som for øvrig består av leder servicetorg, økonomisjef, personalsjef, kommunalsjef for teknisk og kommunalsjef for helse, sosial og omsorg.

Søknadsfrist

10.08.2020

Stilling

Kommunalsjef skole, barnehage og kultur

Stillingstype

Fast Heltid

Kontaktinfo

Elin Wilsgård
Assisterende administrasjonssjef
 76185000
Jarle Ragnar Meløy
Administrasjonssjef
 761 85000
Arbeidsoppgaver
 • Drifte skole-, barnehage- og kultursektoren i Øksnes i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale føringer
 • Overordnet ledelse og oppfølging av syv enhetsledere
 • Inngå i administrasjonssjefens lederteam og aktivt delta i kommunens strategiarbeid
 • Delta i regionalt samarbeid og utviklingsarbeid
 • Drive fram utviklingsprosjekter i sektoren
 • Pådriver  i utforming av planer for kvalitetsheving og utredning av saker som skal behandles politisk
 • Rapportere fra sektoren til administrasjonssjefen
 • Iverksette de beslutninger som blir tatt for sektoren
Kvalifikasjoner
 • Høyere skolefaglig utdanning med solid faglig bakgrunn
 • Ledererfaring fra kommunal eller annen relevant virksomhet
 • Erfaring og referanser til utviklingsarbeid i sektoren 
 • Forståelse for offentlig forvaltning og politiske prosesser
Personlige egenskaper
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • God på relasjonsbygging og evne til å føre dialog 
 • Er utviklingsorientert og skaper oppslutning om omstilling
 • Klar lederfilosofi med tydlighet og gjennomføringsevne
 • Ser nye muligheter og er aktiv pådriver i utvikling av organisasjonen og kommunale tjenestetilbud
Vi tilbyr
Variert arbeid i positivt miljø.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.
 
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort
selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.
Øksnes kommune – Kommunalsjef skole, barnehage og kultur