Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Dette er en unik mulighet for deg som vil bidra til å utvikle Trøndelag og være med å sette retning for kultur og folkehelse.  

Forstår du hvordan det offentlige, frivilligheten, kultur- og næringslivet kan spille hverandre gode? Har du et stort engasjement for kulturpolitikk? Er du i tillegg interessert i samisk språk, kultur- og samfunnsliv? Da vil vi gjerne ha din søknad. 

Som direktør for kultur og folkehelse blir du en del av fylkeskommunens øverste administrative ledelse. Den består av fylkesrådmann, assisterende fylkesrådmann og seks fylkesdirektører. I dag sitter tre kvinner og fire menn i toppledergruppen. Avdeling for kultur og folkehelse har fire seksjoner, med hver sin seksjonsleder: seksjon kunst og kultur, seksjon folkehelse, idrett og frivillighet, seksjon fylkesbibliotek og seksjon administrasjon, kultur og næring. 

 

Arbeidsoppgaver

Gjennom toppledergruppen får du ansvar for den helhetlige ledelsen og utviklingen av Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskommunen skal, i kraft av sin samfunnsutviklerrolle, gi strategisk retning, mobilisere og koordinere aktører og virkemidler. Sammen med seksjonslederne skal du arbeide for å nå de målene fylkestinget setter. Du skal lede det kulturpolitiske utviklingsarbeidet og du skal representere Trøndelag fylkeskommune ved ulike arrangementer og møter. Du får ansvar for: 

 • å styrke og synliggjøre samisk språk, kultur og samfunnsliv 
 • å forvalte tilskuddsordninger innen kultur og idrettsfeltet
 • å samordne folkehelsearbeidet i fylket og kommunene
 • å legge til rette for høy grad av inkludering innen kultur og idrettsfeltet 
 • å legge til rette for systematisk samhandling mellom kulturinstitusjoner, frivillighet, lag og organisasjoner, kommuner og næringsliv 
 • å legge til rette for faglig samhandling internt sammen med andre fagavdelinger  
 • i tillegg får du ansvar for det regionale programmet Den Kulturelle skolesekken, samt råd og ombudsordninger (ungdommens fylkesutvalg, elev- og lærlingeombud, mobbeombud og samisk råd)

Kvalifikasjoner

 • du har relevant høyere utdanning
 • du har både operativ og strategisk ledererfaring 
 • du har kunnskap om trøndersk samfunns- og kulturliv
 • du har erfaring fra en politisk styrt organisasjon
 • du har god innsikt i saksbehandling 
 • du har god økonomiforståelse
 • du forstår vår rolle som eier av selskaper og institusjoner

Personlige egenskaper

 • du er målrettet, innovativ og utviklingsorientert
 • du motiverer og fremmer utvikling blant dine medarbeidere
 • du kommuniserer tydelig og har gode samarbeidsevner
 • du har stor arbeidskapasitet og tåler stort arbeidspress i perioder

Vi tilbyr

 • god støtte fra interne fagressurser
 • bredt faglig miljø, spennende og varierte oppgaver
 • lønn etter avtale

Andre opplysninger
Som ansatt i fylkeskommunen nyter du godt av gode pensjons- og forsikringsordninger. Fylkeskommunen ønsker et mangfold av ansatte, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlig søkerliste. Som søker kan du be om å bli unntatt fra søkerlisten. Oppmøtested er fylkeshuset i Steinkjer. Du må regne med mye reising.

Søknadsfrist

04.10.2020

Arbeidssted

Steinkjer

Stilling

Fylkesdirektør kultur

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Odd Inge Mjøen
Fylkesrådmann
 481 29 570

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere med ca 6.000 km fylkesvei.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Trøndelag fylkeskommune – Direktør kultur og folkehelse