Remiks leverer i dag avfallstjenester i verdensklasse – vi tilbyr kundeorienterte og bærekraftige løsninger for avfallshåndtering. Vi har utviklet oss fra å være avfallsaktør til å bli en produsent av råvarer for nye produkter, og har hele tiden fokus på hvordan vi kan utnytte det råstoffet vi samler inn på best mulig måte.

Vi jakter nå deg som er innovativ og en fremtidsrettet leder som vil få ansvaret for å videreutvikle den lovpålagte aktiviteten i Remiks Husholdning AS. Sammen med resten av ledergruppen er du ansvarlig for at konsernet utvikler og oppnår strategiske og operasjonelle målsettinger. Remiks Husholdning AS søker nå:

Daglig leder

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Relevant ledererfaring
 • God økonomiforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Ansvarsområde:

 • Overordnet ansvar for drift og videreutvikling av Remikskonsernets lovpålagte virksomhet
 • Sammen med resten av ledergruppen ansvarlig for at konsernet utvikler og oppnår strategiske og operasjonelle målsettinger
 • Sikre optimal organisering og kostnadseffektiv drift
 • Overordnet budsjett-, personal- og kvalitetsansvar i selskapet
 • Holde seg oppdatert på teknologiske utvikling i bransjen og holdningsmessige endringer hos befolkningen
 • Delta regionalt og nasjonalt i bransjefora som er relevante for selskapets og/eller bransjens utvikling
 • Være selskapets ansikt utad og bygge fokus på miljø og kildesortering hos innbyggere i selskapets nedslagsfelt

Vi ser etter deg som er utviklings- og resultatfokusert og med interesse for bærekraft og miljørelaterte spørsmål. I tillegg har du god forretningsforståelse, gjennomføringsevne og skaper gode resultater. Du kommuniserer godt og er en samlende leder som bygger gode relasjoner med ansatte og samarbeidspartnere. I ditt arbeid er du analytisk og strukturert. Erfaring fra avfallsbransjen er ønskelig, men ikke et krav.

Avfallsbransjen og Remiks har fokus på kjønnsbalanse. Vi oppfordrer kvinner til å se nærmere på de spennende utfordringer som bransjen representerer.

Som daglig leder tilbyr vi deg konkurransedyktige betingelser, og kontorsted ved Remiks anlegg i Tromsø.

Ta kontakt med Management Consultant Tore Johnsen, telefon 918 58 939 for en uforpliktende og fortrolig samtale og/eller kontakt administrerende direktør i Remiks Miljøpark AS Britt M. Limo, telefon 414 28 355.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i prosessens innledende fase. Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Ihht Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ber om unntak fra offentlighet vil da bli kontaktet særskilt.

Søknadsfrist 6. september 2020.

Har du spørsmål?

Tore Johnsen
Management Consultant
Yapril Tromsø

Britt M. Limo
Administrerende direktør
Remiks Miljøpark AS

+47 414 28 355

Remiks

Remiks er et konsern innen avfallsbransjen som samler inn, håndterer og behandler avfall i Nord-Norge. Konsernet tilbyr avfallsløsninger for næringslivet og utfører lovpålagte oppgaver gjennom innsamling av husholdningsavfall i Tromsø og Karlsøy kommune. Remiks jobber med utgangspunkt i verdiene miljøbevisst, pålitelig, nyskapende og tilgjengelig. Disse verdiene er forankret i alt konsernet gjør, og de ansatte er de fremste ambassadører for disse verdiene. Konsernet Remiks består av flere aksjeselskap der morselskapet i sin helhet eies av Tromsø og Karlsøy kommune. Konsernet har ca. 120 ansatte og holder til i flotte og moderne lokaler ved Miljøparken på nordspissen av Tromsøya.

Gjennom selskapet Remiks Husholdning AS gjennomfører Remiks sitt samfunnsoppdrag med å levere lovpålagte avfallstjenester til private husholdninger og kommunal næring. 

Yapril – Remiks Husholdning AS – Daglig leder