Er du vår nye biblioteksjef?

Biblioteksjef

Vil du å være med på å videreutvikle et nytt og moderne bibliotek i tråd med samfunnet og brukerne sine behov?
Du må være interessert i nytenking når det gjelder litteratur- og kulturformidling, og biblioteket som møteplass og kunnskapsarena.
Velkommen som søker!

Narvik bibliotek består av hovedbibliotek og to filialer, Ballangen og Kjøpsvik.
Det er betjent drift lørdag og søndag ved hovedbiblioteket. Det er 11 ansatte.
Vi tilbyr flotte nye lokaler og godt arbeidsmiljø med motiverte kolleger.
Vi søker en biblioteksjef som kan være med på å utvikle biblioteket i tråd med samfunnet og brukernes behov.
Du må være interessert i litteratur- og kulturformidling og biblioteket  sin rolle som møteplass og kunnskapsarena.
Sammen med ledergruppa i enhet Kultur vil du ta del i å ivareta Narvik som kulturkommune.

Arbeidsoppgaver

Daglig drift av bibliotekets avdelinger
Bibliotekutvikling og kompetanseheving
Oppstart og oppsyn med prosjekter og arrangement
Samarbeid med eksterne og være en aktiv deltaker i ledergruppa til enhet kultur
Biblioteket ønsker å ha en aktiv samfunnsrolle, og drive bred formidlingsaktivitet. Vi har godt samarbeid med ulike institusjoner, frivillige organisasjoner og har et regionalt samarbeid med bibliotekene i Ofoten.   

Det er ønskelig at vår nye biblioteksjef tar en aktiv formidlingsrolle. En må også regne med noe arbeid på kveldstid i forbindelse med arrangement.

Biblioteksjefen er faglig og administrativ leder for avdelingene og rapporterer direkte til enhetsleder kultur.
Man må også regne med noe arbeid på helg/kveldstid i forbindelse med arrangement.

Kvalifikasjoner
 • Godkjent bibliotekarutdanning på universitetsnivå / Høgskolenivå
 •  Relevant bibliotekfaglig praksis
 •  Lederutdanning, relevant erfaring kan kompensere
 • Gode data/teknologi kunnskaper
Personlige egenskaper
 • Evne til å motivere
 • Gode samarbeidsevner 
 • Godt humør og stort engasjement
 • Evne til å jobbe selvstendig og nytenkende.
 • Komfortabel med å snakke til en forsamling
Vi tilbyr
 • Hyggelige kolleger
 • Lønn etter avtale
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

For stillingen gjelder det 6 måneders prøvetid. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsket om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge. Tilsettingen vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Kontakt
Randi Melgaard
Enhetsleder
918 56 867

Søknadsfrist: 15. juni 2021

Søknadsfrist

15.06.2021

Arbeidssted

Narvik

Stilling

Biblioteksjef

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Randi Melgaard
Enhetsleder
918 56 867

Narvik kommune – et samfunn i utvikling
Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge. Narvik kommune strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kunne tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg i gangavstand fra sentrum, vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking, du kan spille golf i Skjomen og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen, nasjonalfjellet Stetinden og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa. 

Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik. Narvik er norsk søkerby for alpin-VM i 2027. 

Narvik kommune – Biblioteksjef 2