Krise: Du treffer målgruppen – men får ingen søkere

Hva gjør du hvis din stillingsannonse treffer målgruppa, men ingen søknader dukker opp i innboksen din? Årsakene kan være flere, og det er viktig å ta grep raskt.

I dag er det langt enklere å vite om du treffer målgruppen din enn i gamle dager, ti år siden, da du satt inn en annonse i Aftenposten og ba til høyere makter om at de rette skulle bli lokket av annonsen. Den såkalte Post&Pray taktikken har blitt totalt endret med internett og sosiale medier. I dag setter alle som er på internett spor etter seg, og disse sporene lagres i Frantz Express, analyseres og utnyttes når kampanjer optimaliseres i sosiale medier og når vi kjøper programmatisk annonsering.

En miks av medieplassering gir dokumenterbare resultater som viser at du når flere i målgruppa enn de ellers ville gjort. Men hva gjør du hvis treffprosenten i målgruppen er spot on, men ingen av de riktige kandidatene søker på jobben?

Her er noe av det vi i Frantz er spesielt oppmerksomme på når vi jobber med stillingsannonser:

  1. Det må skapes realistiske forventninger fra første stund. Det vil si at inntrykket fra bannerannonsen må henge sammen med teksten på landingssiden.
  2. Kompliserte eller lite tillitsvekkende søknadsprosesser. Forskjellige typer stillinger krever forskjellige typer prosesser. En overlege som i utgangspunktet er en passiv arbeidssøker ser sjeldent noen god grunn til å fylle inn lange skjema for å søke å en jobb han ble litt interessert i en fredags kveld. Mens en annen type stilling kan rettferdiggjøre en slik prosess. Vi rådgir våre kunder i slike tilfeller.
  3. For lite spesifikk stillingsannonse gir ofte feil og veldig mange flere søkere enn ønskelig. Hvis dere for eksempel gjerne vil øke kvinneandelen i organisasjonen så må dere oppfordre kvinner til å søke.
  4. For spesifikk stillingsannonse kan fort ekskludere kandidater som ellers ville ha vært kvalifisert.
  5. For dårlig fagmiljø ser vi kan være et problem i enkelte organisasjoner. Da må en finne løsninger på dette og synliggjøre at en tar utfordringen på alvor og har en plan for å løse det.
  6. Hvis organisasjonen har et dårlig rykte på grunn av manglende kompetanse, negative medieoppslag, konflikter etc. så må en vurdere tiltak, og i visse tilfeller kan det være et alternativ å stanse videre ansettelser til bedriftens rykte har bedret seg.