Ved HR- avdelingen opprettes nå en 100 % fast stilling som HMS-rådgiver.

HMS-rådgiver

Beskrivelse
Om stillingen
Ved HR- avdelingen opprettes nå en 100 % fast stilling som HMS-rådgiver.

HMS-rådgiveren skal styrke enhetens kompetanse og kapasitet innen HMS-området og yte service til avdelingene ute i enhetene. Viktige fokusområder vil være helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid, nærværsarbeid og bidra til at HMS ivaretas på en helhetlig måte av ledere/verneombud.

Vi søker en engasjert og selvstendig person som aktivt vil jobbe med HMS i og på tvers av avdelinger. Du har et resultatorientert tankesett med engasjement til å forbedre prosesser og arbeidsmetoder, samt bistå til opprettholdelse av allerede etablerte og gode rutiner. Du har analytiske evner og er kvalitetsbevisst.

Stillingen arbeider tett sammen med HR rådgiver i sykefraværsarbeid med fokus på arbeidsmiljøfaktorer for å skape gode arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå ledere i det systematiske planarbeidet med HMS
 • Utvikling, vedlikehold og opplæring av elektronisk HMS-system
 • Bidra på overordnede risikovurderinger ved enheter etter behov
 • Fasilitator i arbeidsmiljøprosesser
 • Rådgivning innen fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg
 • Kurs og undervisning
 • Veiledning
 • Initiering og deltakelse i ulike prosjekter innenfor fagområdet
 • Samt andre oppgaver relatert til HMS og arbeidsmiljøarbeid

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever høyere utdanning (mastergrad el. tilsvarende) innen relevante fag. Kravet om høyere grads utdanning (mastergrad el. tilsvarende) kan fravikes for søkere med lavere grads utdanning (bachelorgrad) dersom søker har særlig lang og relevant erfaring.
 • Relevant arbeidserfaring fra arbeid innen helse-, miljø- og sikkerhet, og saksbehandling.
 • Det er en fordel med kjennskap til norsk offentlig forvaltning og relevant lov- og avtaleverk
 • Du har generelt god IT- kompetanse, og er vant med å bruke ulik programvare aktivt i arbeidshverdagen.
 • Erfaring fra å holde kurs og veiledning.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Utviklings – og løsningsorientert, og evne til å jobbe med kontinuerlig forbedring
 • Viktig med en profesjonell servicekultur og god formidlingsevne
 • Selvstendig og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse
 • Må kunne jobbe samlende, skape dialog og bidra i et jobbfellesskap
 • Det er en fordel om du har en interesse for feltet
 • Systematisk og systemrettet

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Tilsettingsvilkår
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Vi kan tilby deg

 • en utfordrende og givende jobb i en kommune som ønsker å være ledende i utvikling av gode, profesjonelle og effektive tjenester
 • variert arbeid i et positivt miljø
 • opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • gunstig pensjonsordning
 • lønn etter avtale
 • fleksibel arbeidstid

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

24.11.2020

Utlyst

03.11.2020

Stilling

Rådgiver

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Brita Kleivan
HR-sjef
909 82 796 / 76 10 90 20
 

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.
Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.
Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Sortland kommune – HMS-rådgiver