HR - Rådgiver

Steigen

Steigen kommune har ca. 2600 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur.

Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo.

Steigen kommune har i kommuneplanens samfunnsdel nedfelt å arbeide for å være en attraktiv arbeidsgiver i tråd med kommunens verdigrunnlag; Åpenhet, respekt, livskvalitet og for framtida.

For å utvikle kommunen som en attraktiv arbeidsplass skal det settes fokus på følgende områder: Arbeidsmiljø og medvirkning, heltidsstillinger, ledelse, fysiske omgivelser etter dagens standard og kompetanseutvikling.

Ledig stilling som HR-rådgiver /personalkonsulent:

Har du stor interesse for HR-faget og vil være med i videreutvikling av vår kommune. Vi utvider Personal/HR staben og skal tilsette i ny stilling som HR-rådgiver/personalkonsulent.

HR-rådgiver vil jobbe tett på ledere og medarbeidere i de daglige utfordringene i arbeidshverdagen. Stillingen innebærer samhandling med ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten og kollegaer i enheten. Du vil få arbeide med mange varierte problemstillinger innen arbeidsgiver- og personalpolitikk, lov – og avtaleverk og generell lederstøtte. Som HR-rådgiver vil du ha et selvstendig ansvar for HR-faglig områder i tett samarbeid med HR- leder og lønnskonsulent. 

Vi ønsker deg som har kompetanse innen HR-faget, har god organisasjonsforståelse og er opptatt av hvordan HR kan understøtte kjernevirksomheten. 

Stillingen rapporterer til HR-leder/personalsjef.

Stillingens hovedoppgaver:

 • Saksbehandling innenfor HR- faget
 • Veiledning og lederstøtte i HR/personalsaker
 • Deltaker i kommunens rekrutteringsarbeid og kompetanseutvikling
 • Utviklingsarbeid innenfor kommunens arbeidsgiverpolitikk
 • Utarbeide dokumentasjon, statistikker og rapporter

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen etter behov og vurdert ut fra søkers kompetanse/erfaringsbakgrunn

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Høyere utdanning innenfor HR-relaterte fagområder
 • Erfaring med HR-arbeid /oppgaver er ønskelig
 • Kompetanse innenfor lov – og avtaleverk
 • God digital kompetanse

Vi søker deg som tar initiativ og kan arbeide selvstendig. Du samhandler også godt med andre og kan lede ulike arbeidsprosesser. Du setter deg raskt inn i nye områder og løser oppgaver og utfordringer på en god og effektiv måte.

Personlig egnethet vil vektlegges ved tilseeting i stillingen som HR-rådgiver.

Vi tilbyr:

 • Spennende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Positivt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Kontaktperson for stillingen er HR-leder/personalsjef Dag Robertsen, 481 17 145.

Søknad leveres via jobbnorge.no innen søknadsfristen, og referanser bes oppgitt i søknaden.

Søknadsfrist

23. november 2022

Arbeidsgiver

Kommune

Steigen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Steigen Rådhus, Leinesfjord

HR-rådgiver – Steigen kommune