Vil du være med å videreutvikle en av Innlandets største og mest spennende arbeidsplasser? Vi styrker HR avdelingen med

HR-rådgiver

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

 

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet har ambisiøse mål og er i stadig utvikling. Rekruttering, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling står sentralt for HR i HINN framover. 

HR-avdelingen har det gjennomgående fagansvar for HR-virkomheten ved HINN og leverer organisasjons- og lederstøtte til hele virksomheten. Avdelingen er organisert i HR-stab og Seksjon for lønn og består av 18 medarbeidere. Avdelingens medarbeidere og HR-medarbeidere ved fakultetene inngår i et faglig HRteam som til sammen utgjør nærmere 30 medarbeidere,

Medarbeidere i HR-avdelingen har felles ansvar for å følge opp det gjennomgåene fagansvaret,  jobber både selvstendig og i team , har definerte fagansvarsområder, sørger for gjennomføring av driftsoppgaver og tar initiativ til og bidrar til videre utvikling av HR i HINN.

Sentrale arbeidsoppgaver i denne stillingen vil være:

 • Lede og/eller delta i utrednings-/utviklingsarbeid, prosjekter og prosesser innenfor HR-avdelingens ansvarsområder.
 • Bidra i organisasjonsutvikling og rekruttering med et særlig fokus på likestilling og mangfold
 • Bidra i forvaltning og utvikling av samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
 • Bidra i utvikling og gjennomføring av interne kompetanseutviklingstiltak for ledere og medarbeidere
 • Bidra i utvikling og oppfølging av en helhetlig arbeidsgivergiver- og personalpolitikk for HINN
 • Sekretariats- og saksbehandlingsoppgaver

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til HR-avdelingen. Hovedarbeidssted er Lillehammer eller Elverum etter eget valg. Det må påregnes noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder.

Stillingen er fast, 100%.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Kontakt

HR-direktør Lars Petter Mathisrud, Tel: 61 28 82 61, mob: 911 75 720, e-post: lars.petter.mathisrud@inn.no

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelornivå. Meget god og relevant praksis kan kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Det er ønskelig med relevant HR-/organisasjonsfaglig utdanning utover bachelornivå, og utdannelse / opplæring inn mot hovedoppgavene for stillingen.
 • Det kreves dokumentert erfaring med selvstendig og resultatorientert arbeid innenfor HR/organisasjonsområdet. Den som ansettes bør ha erfaring fra utviklingsarbeid.
 • Det er ønskelig med erfaring fra organisasjonsutvikling .
 • Generelt god IT-kompetanse på brukernivå, det er ønskelig med erfaring fra bruk av administrative saksbehandlingssystemer og deltakelse i innføring av nye digitale systemer
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Personlig kompetanse

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, grundig og strukturert.
 • Utviklingsorientert og fleksibel
 • Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger, et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for utvikling
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiveri Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse som også gir mulighet boliglån
 • Gode velferdsordninger
 

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via “Søk stillingen”

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

HINN mener mangfold er en styrke og ønsker en arbeidsstyrke som i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi ønsker å være en universelt utformet arbeidplass, men arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Vi deltar i Regjeringens inklueringsdugnad og opplyser om at når du krysser av for nedsatt funksjonsevne eller hull i CV,  kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med offentlige rapportering.

Søknadsfrist

15. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Elverum, Lillehammer

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Elverum/Lillehammer

HR-rådgiver – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 204023