Nord-Norges største IT-virksomhet

Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 ansatte fordelt på 11 arbeidssteder i Nordland, Troms og Finnmark.

Som ansatt i Helse Nord IKT, blir du en del av et av Nord-Norges største og mest spennende IT-miljø. Her er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi. 

Seniorkonsulent/ rådgiver, Portefølje- og arkitekturstyring , Helse Nord IKT HF

I Helse Nord IKT forvalter vi en av Nord-Norges største prosjektporteføljer innenfor IKT, som spenner fra infrastruktur og sikkerhet, til innføring av nye digitale tjenester for helsepersonell og pasienter. Oppfølging og kontroll av budsjetter og økonomi for denne porteføljen er en sentral oppgave der du vil jobbe tett med våre prosjekt- og programledere. Sammen skal dere sørge for at prosjektene gir verdi for våre kunder, oss selv og innbyggerne i Nord-Norge. 

Med bakgrunn i økende arbeidsmengde ser vi nå behov for å styrke teamet vårt med deg som har økonomifaglig erfaring fra eksempelvis roller som controller eller økonomikonsulent. For den rette søkeren vil stillingen over tid kunne formes mer i retning av analyse og innsikt for prosjektledere og beslutningstakere.

I porteføljekontoret utøver vi operasjonell støtte og rådgivning til prosjektporteføljen samt rapportering til ledelse og interessenter. Som prosjektøkonom hos oss vil du inngå i et veletablert team med engasjerte og kompetente kolleger. Forvent varierte og interessante arbeidsdager der du primært rådgir og støtter prosjektledere, og sammen med teamet utarbeider underlag til styrende organer.

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeidelse av analyser og saksunderlag.
 • Utarbeidelse av økonomirapportering for prosjektene og porteføljen.
 • Støtte prosjektene i utarbeidelse av budsjett og prognose.
 • Oppfølging av kontrakter og fakturaer for prosjektene.
 • Andre oppgaver naturlig tilhørende porteføljekontoret.
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdannelse på minimum bachelornivå, fortrinnsvis master.
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring fra økonomistyring, spesielt budsjettering, rapportering og analyse.
 • Erfaring med økonomiarbeid fra prosjekter er en fordel.
 • Svært gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
Personlige egenskaper
 • Kvalitetsbevisst og etterrettelig.
 • Analytisk og strukturert.
 • Serviceinnstilt og selvstendig.
Vi tilbyr
 • Synlig rolle i et aktivt og vel ansett team med stor grenseflate mot virksomhetens ledelse.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 

Arbeidssted Tromsø.

Kontakt
Øyvind Grønvik, Seksjonsleder, 976 84 073

Søknadsfrist: 15. august 2021

Rådgiver, Portefølje- og arkitekturstyring, Helse Nord IKT HF

Helse Nord har et av de mest komplekse systemlandsskapene i Nord-Norge, der det hver dag blir sendt hundretusentals av meldinger knyttet til med pasientforløp, både eksternt og internt. Datasystemer i helsevesenet er helt sentrale i de kliniske arbeidsprosessene og behovet for utveksling av data mellom systemene er stort. Den digitale transformasjon av helsevesenet pågår for fullt, og behovet for digitalisering øker kraftig. Sentralt i disse prosessene står integrasjonsutvikling mellom de ulike systemene. Dette må gjøres i tråd med standarder og prinsipper for å sikre at løsningene kan driftes sikkert og effektivt. Vi arbeider med både regionale og nasjonale løsninger som ligger helt i front av teknologiutviklingen i helsesektoren.

Design og rådgivning for nye integrasjoner gjøres av våre integrasjonsarkitekter og vi har behov for nye kollegaer! Vi leter etter deg som har kunnskap og interesse for systemintegrasjon, samhandling og teknologi.

I seksjon for Portefølje- og Arkitekturstyring vil du bli en del av et solid fagmiljø innenfor endringsarbeid og arkitektur. Våre medarbeidere er sentrale i satsningen på nye og framtidsrettede løsninger. Kompetanseutvikling og samarbeid står sentralt i seksjonen, og vår kultur for deling av kunnskap og erfaringer er høyt verdsatt blant våre medarbeidere. Du vil i tillegg samarbeide tett med vår tverrfaglige integrasjonstjeneste. I utgangspunktet ønsker vi kandidater som har arbeidssted ved en av våre primære lokasjoner, men i særlige tilfeller kan fjernarbeidsavtale vurderes. I slike tilfeller vil det måtte påregnes en viss reiseaktivitet.

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeidelse av løsningsdesign for nye integrasjoner.
 • Rådgivning knyttet til integrasjonsarbeid.
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner ved anskaffelse av nye løsninger.
 • Arkitekturarbeid knyttet til etablering av integrasjoner mot skytjenester.
 • Deltakelse i prosjekter som fagressurs på integrasjon.
 • Delta i utvikling av strategier og målarkitektur for integrasjoner i Helse Nord.
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelor-nivå, fortrinnsvis innen IKT.
 • Erfaring fra systemutvikling eller annet relevant IKT faglig arbeid, minimum tre år.
 • Erfaring med utarbeidelse av kravspesifikasjon og løsningsdesign.
 • Kjennskap til og helst erfaring med teknologistandarder (f.eks. XML, SOAP, REST, ebXML)
 • Kjennskap til integrasjonsstandarder innen helsesektoren er en fordel.
 • Kjennskap til skytjenester som Azure og AWS er en fordel.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Personlige egenskaper
 • Målbevisst og opptatt av kvalitet i leveranser.
 • Evne til å se helhet og sammenhenger.
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evner å kombinere et analytisk og langsiktig perspektiv med resultatfokus.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Lønn og tiltredelse etter avtale
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Nye og tidsriktige lokaler

Arbeidssted Tromsø, Bodø, Harstad

Kontakt
Øyvind Grønvik, Seksjonsleder, 976 84 073

Søknadsfrist: 15. august 2021

Rådgiver/ seniorrådgiver, Portefølje- og arkitekturstyring, Helse Nord IKT HF

Den elektroniske pasientjournalen er hjertet av de kliniske IKT-systemene som driftes av Helse Nord IKT. Gjennom den kontinuerlige digitalisering av spesialisthelsetjenesten flyttes stadig flere kliniske prosesser over på digitale løsninger og disse må forvaltes i et økosystem med mange avhengigheter. Helse Nord er i ferd med å innføre flere nye virksomhetskritiske løsninger på dette området og behovet for helhetlig og langsiktig utvikling og forvaltning av disse systemene er stort. Spesielt innenfor legemiddelhåndtering kommer digitaliseringen nå for fullt og Helse Nord skal innføre system for lukket legemiddelsløyfe og forberede for mottak av nasjonale løsninger som SAFEST, Pasientens legemiddelliste og Sentral forskrivningsmodul i årene som kommer. 

En sentral rolle i satsningen er vår nye områdearkitekt/ domenearkitekt på EPJ/legemiddelområdet. Dersom du har IKT-faglig bakgrunn, forståelse og interesse for informasjonsflyt og kliniske arbeidsprosesser ønsker vi å høre fra deg!

Som områdearkitekt for EPJ i Helse Nord vil du ha kontakt med klinisk personell, beslutningstakere og faglig ekspertise. Du vil raskt bygge deg opp kompetanse og erfaring og delta på nasjonale arenaer innenfor EPJ/legemiddelområdet. Du kan forvente deg en meningsfylt og givende rolle som vil stå sentralt i utvikling, drift og forvaltning av sentrale kliniske systemer. Organisatorisk er stillingen plassert i vårt sterke fagmiljø innenfor arkitektur og portefølje i avdeling for Tjenesteutvikling. Her vil du finne dyktige kolleger innenfor alle områder av IKT-arkitektur og et miljø som er opptatt av faglig utvikling. I utgangspunktet ønsker vi kandidater som har arbeidssted ved en av våre primære lokasjoner, men i særlige tilfeller kan fjernarbeidsavtale vurderes. I slike tilfeller vil det måtte påregnes en viss reiseaktivitet.

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

 
Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide og vedlikeholde målbilder innenfor EPJ-området.
 • Delta i nasjonale prosjekter innenfor EPJ/legemiddelområdet.
 • Inngå i team som rådgir styrende organer.
 • Ivareta en helhetlig arkitektur for regionens IKT-tjenester på EPJ/legemiddelområdet.
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning på universitets-/høyskolenivå innen informatikk/IKT-fag eller helseinformatikk.
 • Klar forståelse for hvordan teknologi benyttes til å støtte kliniske virksomhetsprosesser.
 • Forståelse og innsikt i informasjonsarkitektur og evner til å formidle denne.
 • Erfaring fra helsesektoren og/eller store organisasjoner er en fordel.
 • Erfaring med kommunikasjon til ulike interessenter i en stor organisasjon.
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Personlige egenskaper
 • Utadgående og informasjonssøkende.
 • Selvstendig, målrettet og opptatt av kvalitet i leveranser.
 • Evne til å se helhet og sammenhenger.
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.
Vi tilbyr
 • Synlig rolle i et engasjerende og fremoverlent arbeidsmiljø.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler.

Arbeidssted er primært Tromsø eller Bodø, men i særskilte tilfeller kan annet arbeidssted vurderes.

Kontakt
Øyvind Grønvik, Seksjonsleder, 976 84 073

Søknadsfrist: 15. august 2021

Seksjonsleder Skytjenester, Helse Nord IKT HF

Motiveres du av å lede dyktige teknologer med et svært viktig samfunnsoppdrag? Da kan det være deg vi ser etter.

Avdeling for Infrastruktur og Plattform har ansvaret for drift og forvaltning av grunnleggende IKT-tjenester i Helse Nord. Dette omfatter sentralt kjøremiljø (SKM), lagring, backup, nettverk, digital arbeidsflate, lokal støtte og drifts- og sikkerhetssenteret. Vår viktigste oppgave er å levere sikker og stabil drift av alle våre tjenester til våre brukere i regionen.

I avdelingen har vi nå ledig en spennende og utfordrende stilling som seksjonsleder skytjenester. Seksjonen består av 17 medarbeidere lokalisert i Tromsø og Bodø. Skytjenester har ansvaret for en privat sky kalt Sentralt Kjøremiljø (SKM). Løsningen er et programvare-definert datasenter (SDDC) fra VMware, basert på hyperkonvergert infrastruktur. SKM er vår digitale grunnmur for IT-tjenester i Helse Nord og det gjennomføres nå et moderniseringsløp på SKM for å understøtte Cloud Foundation, NSX-T, containere og mikrotjenester. Seksjonen har i tillegg ansvaret for store lagringssystemer (SAN/NAS), sikkerhetskopiering, DSDR,  automasjon og Windows server/ Red Hat Linux operativsystemer (plattformtjenester). 

Hovedoppgaven i stillingen er ledelse av seksjonens medarbeidere, samt sørge for at seksjonen leverer på fastsatte mål og kriterier. Stillingen innebærer en kombinasjon av IT-operative utfordringer men også personal- og administrative oppgaver, strategiarbeid, teknologivalg og prosjektoppfølging. God teft for å skape relasjoner, kulturbygging og endring er sentralt i stillingen. 

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og videreutvikle et svært viktig fagmiljø i Helse Nord IKT.
 • Kombinere langsiktig arbeid med operativ oppfølgning av daglig drift.
 • Sikre leveranser iht. gjeldende mål og tjenesteavtaler med helseforetakene.
 • Styrke seksjonens leveransekraft gjennom kontinuerlig forbedring av verktøy og prosesser.
 • Prosjekt- og leverandøroppfølging.
 • Bidra aktivt inn i avdelingens ledergruppe.
 • Ta ansvar for budsjett og personale i seksjonen.
Kvalifikasjoner
 • Du har høyere utdanning innen områdene teknologi og/eller ledelse.
 • Du har sterk teknologiforståelse og erfaring fra arbeid med IKT-infrastruktur.
 • Erfaring med personalledelse er en fordel.
 • Erfaring med endringsledelse er en fordel.
 • Erfaring fra helsesektoren og/eller store organisasjoner er en fordel.
 • Kommersiell forståelse er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Selvdreven og tar ansvar for egne resultater. 
 • Setter retning og inspirerer ansatte til innsats mot felles mål.
 • Tillitsvekkende og trygg samtalepartner og veileder.
 • Løsningsorientert med god gjennomføringskraft.
 • Samarbeider godt med andre og har god rolleforståelse.
 • Arbeidsspråk er norsk, og søker må beherske norsk flytende muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Sentral og viktig lederrolle
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende oppgaver i landsdelens største IKT-virksomhet. 
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Medlemskap en av landets beste pensjonsordninger.
 • Lønn etter avtale.
 • Arbeidssted: Tromsø. For spesielt kvalifiserte søkere kan andre lokasjoner vurderes.

Arbeidssted
Stakkevollvegen 35, 9010 Tromsø

Kontakt
Andre Bakland, Avdelingsleder, 918 24 033, andre.bakland@hnikt.no

Søknadsfrist: 15. august 2021

Seniorkonsulent/ Rådgiver, Skytjenester, Helse Nord IKT HF

Motiveres du av å jobbe med den råeste teknologien, sammen med særdeles dyktige teknologer og med et viktig samfunnsoppdrag? Da kan det være deg vi ser etter.

Avdeling for Infrastruktur og Plattform har ansvaret for drift og forvaltning av grunnleggende IKT-tjenester i Helse Nord. Dette omfatter sentralt kjøremiljø (SKM), lagring, backup, nettverk, digital arbeidsflate, lokal støtte og drifts- og sikkerhetssenteret. Vår viktigste oppgave er å levere sikker og stabil drift av alle våre tjenester til våre brukere i regionen.

I avdelingen har vi nå ledig spennende og utfordrende stilling som seniorkonsulent/rådgiver. Seksjonen består av 17 medarbeidere lokalisert i Tromsø og Bodø. Skytjenester har ansvaret for en privat sky (private cloud) kalt Sentralt Kjøremiljø (SKM). Løsningen er et programvare-definert datasenter (SDDC) fra VMware, basert på hyperkonvergert infrastruktur. Sentralt Kjøremiljø er vår digitale grunnmur for IT-tjenester i Helse Nord og det gjennomføres nå et moderniseringsløp på SKM for å understøtte Cloud Foundation, NSX-T, containere og mikrotjenester. Seksjonen har i tillegg ansvaret for store lagringssystemer (SAN/NAS), sikkerhetskopiering, DSDR,  automasjon og Windows server/ Red Hat Linux operativsystemer (plattformtjenester). 

Hovedoppgaven i stillingen er drift av Sentralt Kjøremiljø (SKM). Vi ser etter deg som har kunnskap og interesse for virtualiseringsteknologi fra VMware og som er flink med servere. Du har gjerne flere års erfaring med IT-drift i komplekse miljøer.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Drift og forvaltning av VMware virtualiseringsplattform
 • Systemadministrasjon, overvåkning og hendelseshåndtering
 • Automatisering og videreutvikling
 • Saksbehandling
 • Prosjektarbeid
 • Annet relevant arbeid innenfor fagområdet
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor IKT. 
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med VMware SDDC er en fordel
 • Erfaring med drift av servere er en fordel
 • Relevante sertifiseringer innenfor VMware virtualiseringsteknologi er en fordel
Personlige egenskaper
 • Selvstendig, kvalitetsbevisst og strukturert
 • VMware er en teknologi i konstant endring, vi forutsetter at du klarer å henge med på det.
 • Service- og løsningsorientert
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk og engelsk i skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Kompetanseutvikling og vedlikehold av sertifiseringer
 • Medlemskap en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidssted: Tromsø eller Bodø

Arbeidssted er primært Tromsø eller Bodø, men i særskilte tilfeller kan annet arbeidssted vurderes.

Kontakt
Jim Holmen, Kst. Seksjonsleder, 950 31 727, jim.holmen@hnikt.no

Odd Tore Sørensen, Tjenesteansvarlig, 415 52 601, odd.tore.sorensen@hnikt.no

Søknadsfrist: 15. august 2021

Konsulenter/ seniorkonsulenter/ rådgivere SOC,
Drifts- og sikkerhetssenter, Helse Nord IKT HF

Drifts- og Sikkerhetssenter (DSS) oppgave er 24/7 overvåkning av de kritiske IT tjenestene på sykehusene i regionen, og har et førsteansvar for å løse driftsforstyrrelser som potensielt påvirker disse systemene. For å løse disse utfordringene bygger vi nå en avansert datainnsamlingskapasitet og en bred verktøyportefølje for deteksjon, analyse og respons. Vårt Splunk-cluster er for eksempel blant de største i Nord-Norge, og vi både kjøper og bygger verktøy som er spisset for oppgaven de er satt til å løse. 

Ønsker du å ta samfunnsansvar gjennom å beskytte Helse Nord sin kritiske infrastruktur mot kriminalitet, spionasje og sabotasje? I så fall er vi kanskje ute etter akkurat deg – for innstilling og engasjement er minst like viktig som de øvrige kravene til stillingene!

For å lykkes med oppgave skal vi analysere og holde oversikt over hendelser, analysere logger, gi råd om responsstrategier og konkrete tiltak for skadebegrensning og gjenoppretting. Drifts- og overvåkingssenteret skal levere på sikkerhet, og derfor trenger vi deg!

Nyutdannede oppfordres til å søke, og vi benytter oss av bakgrunnssjekk fra Semac i vår rekrutteringsprosess.

 
Arbeidsoppgaver
 • Vurdere trusselbildet operasjonelt/ teknisk
 • Kartlegging og tiltak basert på risikobildet for IT-sikkerhet
 • Anbefale tiltak, og forberede beslutninger-/prioriteringsgrunnlag til avdelinger/seksjoner
 • Følge opp varsler, vurderinger og anbefalinger fra myndigheter o.a.
 • Formidling av praktisk sikkerhetsarbeid og sikkerhetskultur
 • Bistå i sikkerhetsarbeid i organisasjonen
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning innen IT (bachelor/master), men relevant erfaring og sertifiseringer kan kompensere for utdanningskrav.
 • Erfaring med sikkerhetsarbeid, forebyggende og reaktivt.
 • God kjennskap til det digitale trusselbildet.
 • Kjennskap til sikkerhetsutfordringer i store nettverksmiljøer.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Integritet og ansvarlighet er viktig, vi kommer til å arbeide med svært sensitive data.
 • Samarbeids- og løsningsorientert, vi som responsmiljø må ofte snu oss på hælen og løse oppdrag uten tid til detaljert planlegging.
 • Du kan holde oversikt, prioritere og delegere, selv i stressende situasjoner
 • Du er strukturert og analytisk
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i disse stillingene
Vi tilbyr
 • Kurs og opplæring innenfor relevante fagområder
 • Gode kolleger som tar vare på hverandre og spiller hverandre gode
 • En utfordrende og interessant arbeidshverdag preget av kontinuerlig læring, i et miljø hvor du har mange å sparre med og lære av.
 • Pensjonsordning i KLP
 • Godt sosialt arbeidsmiljø
 • God kantine med gode valgmuligheter.
 • Gode treningsfasiliteter.

Arbeidssted
Stakkevollvegen 35, 9010 Tromsø

Kontakt
Eirik Frode Mikalsen, Teamleder DSS / SEC, 482 99 399, eirik.frode.mikalsen@hnikt.no
Roger Jentoft, Leder, 977 64 628

Søknadsfrist: 22. august 2021

Tjenesteansvarlig EPJ, Kliniske systemer, Helse Nord IKT HF

Seksjon for kliniske systemer består av litt over 40 medarbeidere fordelt på tre tjenester. Ansvarsområdet for seksjonen inneholder drift og forvaltning av EPJ (DIPS), Diagnostisk støtte (Bildediagnostikk og Laboratorietjenester) og Elektronisk kurve og medikasjon (MetaVision og Cytodose). 

Tjenesteansvarlig EPJ har ansvar for: Forankring og forvaltning av DIPS i leveranseorganisasjonen, ansvarlig for at tjenesten tilfredsstiller kundenes krav til funksjonalitet og kvalitet, og at den operative kvaliteten på tjenesten leveres som beskrevet.

Stillingen inneholder personalansvar og for tiden gjelder dette i underkant av 20 ansatte.

Vi benytter oss av bakgrunnssjekk fra Semac i vår rekrutteringsprosess.

 
Arbeidsoppgaver
 • Videreutvikle og følge opp forvaltningsplanen for tjenesten. Dette gjelder spesielt leveransekvalitet og kostnader, identifisere forbedringstiltak på funksjonalitet, kapasitet, tilgjengelighet og sikkerhet, etablere måling og rapportering av tjenesten, og gjennomføre og evaluere forbedringer.
 • Sikre tjenestebeskrivelser og vedlikehold av disse, og forberede eventuelle investeringsbehov for tjenesten.
 • Bidra til å forankre tjenesten i sykehusene før produksjonssetting.
 • Videreutvikle drifts- og supportrutiner for tjenesten.
 • Ved behov bistå kundeansvarlige ved utarbeidelse av nye / endrede avtaler.
 • Personalledelse.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole – eller universitetsnivå, men særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra større IKT-driftsmiljø og forståelse rundt sikkerhet er en fordel.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.
 • Erfaring fra sykehus og/eller IKT i spesialisthelsetjenesten er en fordel.
 • Erfaring med personalansvar vektlegges.
Personlige egenskaper
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid, både i teamet og ut mot kundene våre.
 • Evne til å lede og motivere.
 • Løsningsorientert og opptatt av å levere fra deg produkter av høy kvalitet, samt ha en forståelse for at det er en plass for tilstrekkelig, og en plass for perfeksjonisme.
 • Engasjert, pålitelig og inkluderende.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i denne stillingen.
Vi tilbyr
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver.
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Et hektisk miljø med fokus på sykehusenes og pasientenes behov.
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Tiltredelse etter avtale.

Arbeidssted
Tromsø, Bodø, Harstad.

Kontakt

Tore Kjartan Schei, Seksjonsleder, 982 58 801

Søknadsfrist: 15. august 2021

Helse Nord IKT – Seniorrådgiver HR