Vil du være med å videreutvikle en av Innlandets største og
mest spennende arbeidsplasser?

HR-rådgivere

HR-rådgiver i Elverum

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap søker vi HR-rådgiver med kontorsted i Elverum.

Du blir en del av et team på fire HR-medarbeidere som sammen har ansvaret for den totale personaladministrasjonen i fakultetet.

Du får blant annet jobbe med lederstøtte, bemanningsplanlegging, personalforvaltning og ulike oppgaver tilknyttet administrasjonen.

Søknadsfrist 30. mai.

Høgskolen i Innlandet

HR-rådgiver ved Handelshøgskolen

Ved Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap på Rena søker vi HR-rådgiver i 100 prosent fast stilling.

HR-rådgiverne inngår i et samlet HR-fagteam ved Høgskolen i Innlandet, med om lag 30 medarbeidere under faglig
ledelse av HR-direktør.

Du får blant annet jobbe med personalforvaltning, veiledning og lederstøtte.

Søknadsfrist 30. mai.

Høgskolen i Innlandet

HR-rådgiver i Elverum/Lillehammer

Ved HR-avdelingen er det ledig stilling som HR-rådgiver. Arbeidssted er i utgangspunktet Elverum, men du må også regne med å være noe tilstede på Lillehammer.

Sentrale arbeidsoppgaver for deg vil blant annet være fagansvar for partssamarbeidet ved HINN, opplæring av ledere og medarbeidere, samt lede ulike prosjekter og prosesser innenfor HR-avdelingen.

Søknadsfrist 30. mai.

Høgskolen i Innlandet

Dette er Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering i nær framtid.

Vår visjon er «Sterkere sammen». 

HR-rådgivere – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 206548