Er du en dyktig relasjonsbygger? Vil du arbeide med HR for domstolene i Norge?

HR-rådgivere

Om oss

HR og kommunikasjonsavdelingen i Domstoladministrasjonen (DA) har nå tre ledige stillinger, og søker deg som kan jobbe bredt med oppgaver innen HR-området. 

HR og kommunikasjonsavdelingen (HRK) har 25 engasjerte medarbeidere. Vi har blant annet et overordnet ansvar for organisasjonsutvikling, arbeidsgiverspørsmål, tarifforhandlinger, lederutvikling, personalpolitikk, HMS/arbeidsmiljø, rekruttering og kommunikasjon i DA og domstolene. Vi skal også sikre oppfølging av avtaleverket og et godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten. Oppgavene våre spenner fra utvikling til forvaltning, med stor vekt på rådgivning og lederstøtte i alle deler av leder- og arbeidsgiverrollen.

Vi har videre et overordnet ansvar for å sikre at medarbeiderne i domstolene og DA til enhver tid har den riktige kompetansen for å løse oppgavene. Dette innebærer å vurdere behov og metoder for kompetanseutvikling, og planlegging og gjennomføring av aktuelle kompetansetiltak. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med domstolenes ledere og medarbeidere.

Du kan lese mer om oss nederst i denne kunngjøringen og på www.domstol.no

 

Om stillingene

Den ene medarbeideren må ha spisskompetanse på HR-området og høyere utdanning, gjerne med organisasjonsutvikling, arbeidsrett, endrings- og prosessledelse i fagkretsen. Du har bred relevant erfaring, og det er også en fordel om du har kunnskap om og erfaring med lov- og avtaleverk i statlig/offentlig sektor.

De to andre medarbeiderne må ha kompetanse og erfaring fra arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt bruk av digitale lærings- og samhandlingsverktøy.

Alle tre må ha evne til å tenke helhetlig og ha vilje til fornying og forbedring i tråd med arbeidslivets utvikling, slik at DA og domstolene fortsatt kan fremstå som moderne og attraktive arbeidsplasser.

Oppgavene vil i noen grad kunne tilpasses kompetanseprofilen til de som ansettes.

Du vil få en hektisk og interessant hverdag, med arbeidsoppgaver som har stort spenn. Du må derfor ha stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft. Du må kunne jobbe både selvstendig og i team, ha en tillitsskapende uttrykksform og prestere godt selv om tiden er knapp. Det er viktig at du kan bygge gode relasjoner. Effektivisering, digitalisering, ressursutnyttelse og resultatoppnåelse er sentrale fokusområder for vårt utviklingsarbeid. Vi ønsker derfor at du er initiativrik og framtidsrettet.

Med domstoler over hele landet, må noe reisevirksomhet påregnes.

Om deg

Vi forventer at du har formell høyere utdanning på universitet/høgskolenivå. For alle stillingene kreves det generelt god IKT- og systemforståelse samt god framstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

  • Nysgjerrig, med evne til raskt å sette seg inn i nye systemer og løsninger
  • Engasjert og initiativrik, med gode samarbeidsevner og ønske om å dele din kunnskap med andre
  • Strukturert, med stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
  • God på kommunikasjon og relasjonsbygging
  • Motivasjon for å jobbe for en av de viktigste funksjonene i det norske demokratiet

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag i et godt fagmiljø. Du vil få oppgaver som gir deg faglige utfordringer, og anledning til å delta i utviklingen av domstolene. Mange oppgaver i DA løses ved tverrfaglig samarbeid og i team. Du vil derfor samarbeide med kollegaer fra andre avdelinger i DA, fra domstolene og øvrige samarbeidspartnere. Som kunnskapsvirksomhet er DA opptatt av den enkelte medarbeiders kompetanseutvikling.

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver eller seniorrådgiver, avhengig av dine kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.

Vi har gode lokaler i Trondheim sentrum, et godt arbeidsmiljø og fantastisk lunsj i egen kantine på taket. Vi arbeider hardt og fokusert, men kan tilby både sommertid og fleksible ordninger for fri/avspasering og bruk av hjemmekontor.

Spørsmål om stillingene

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til avdelingsdirektør Kari Berget, mobil 952 93 033

Generell informasjon

Norge har i dag 101 domstoler med 1900 ansatte. Fra 01.05.2021 endres rettskretsene slik at Norge vil ha 50 domstoler, men fortsatt med 101 rettssteder og 1900 ansatte.

Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser, og er avhengig av tillit. Det innebærer at virksomheten må innfri samfunnets krav og forventninger.

Domstoladministrasjonen (DA) skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle overfor domstolene.

DA holder til i Trondheim, og arbeidsspråket vårt er norsk. Virksomheten er organisert i fem avdelinger, med i overkant av 100 medarbeidere.

DA legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknadsportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette på denne linken:

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i kunngjøringen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring på www.domstol.no. Her finner du også generell informasjon om domstolene og DA.

Vi utarbeider offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetslova § 25, andre ledd, vedrørende muligheten for å bli unntatt fra søkerlista.

Søknadsfrist

7. mars 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Dronningens gate 2, Trondheim

HR-rådgivere – Domstoladministrasjonen