NORDKONTAKT AS
søker

• Kvalitetssjef

• HR-koordinator

• Salgs- og markedssjef

Tre spennende og utviklende stillinger i en av landets ledende automasjonsmiljøer er ledige.  

Vi har flere ledige stillinger – les mer, søk eller ta kontakt!

Kvalitetssjef

Stillingen som kvalitetssjef er nyopprettet. Vår nye kvalitetssjef skal lede kvalitetsarbeidet i selskapet. Den rette kandidaten har relevant erfaring fra kvalitetsarbeid, og kan vise til gode resultater.

Du er en analytisk, systematisk, kvalitetsbevisst, synlig og omgjengelig leder. Du kommuniserer godt på alle nivå og skaper gode relasjoner internt og eksternt. 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Ansvarlig for å gjennomføre prosess med ISO-sertifisering av selskapet i kvalitetsstyringssystemet NS-ISO 9001 og miljøstyringssystemet NS-ISO 14001
 • Ansvarlig for resertifisering av eksisterende miljøfyrtårnsertifisering
 • Ansvarlig for standardisering av systemer og prosesser i samråd med ulike interne fagmiljø
 • Ansvarlig for interne revisjoner av prosjekter og prosesser
 • Ansvarlig for eksterne revisjoner av leverandører
 • Oppføling av kvalitetsavvik, reklamasjoner og forbedringsforslag
 • Utvikle kvalitetssystemet i samarbeid med konsernressurser

Ønsket bakgrunn er:

 • 3-5 års relevant erfaring fra ledende stilling innen kvalitet/ og eller HMS
 • Relevant høyere utdanning
 • Teknologisk kunnskap og interesse er en fordel

Som leder er du:

 • Strukturert og handlekraftig
 • Analytisk og systematisk
 • Kvalitetsbevisst
 • Samarbeidsorientert
 • God i kommunikasjonen internt og eksternt
 • Opptatt av å skape resultater gjennom teamarbeid og involvering

Kvalitetssjefen rapporterer til administrerende direktør og inngår i selskapets ledergruppe. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vektlegges.

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

Nordkontakt AS tilbyr spennende og utfordrende stillinger i et selskap i vekst og utvikling, samt konkurransedyktige betingelser

Kontorsted er Bodø

Søknad med CV sendes elektronisk innen 31. mai. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Essensi v/ Harriet A. Havdal, tlf: 477 53 589 eller til administrerende direktør i Nordkontakt Tom Erlend Kristiansen, tlf: 913 13 250.

Du kan også melde din interesse ved å dele din e-postadresse, så knytter vi kontakt:

Harriet A. Havdal
Essensi 
mob. +47 477 53 589

Tom Erlend Kristiansen
Administrerende direktør i Nordkontakt
mob. +47 913 13250

HR- koordinator

Til nyopprettet stilling i vår stab søker vi en omgjengelig, strukturert og samarbeidsorientert HR-koordinator. Stillingen vil være sentral i selskapets HR-arbeid.   

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Avdekke behov og tilrettelegge for rekrutteringsprosesser i samråd med linjeledelse
 • Rekrutteringsprosesser
 • Ansettelsesavtaler
 • Onboarding-/introduksjonsprosesser av nyansatte
 • Oppfølging av nyansatte og gjennomføring av prøvetidssamtaler
 • Bistå i de-rekrutteringsprosesser
 • Bistå daglig leder i årlige lønnsoppgjør
 • Bidra til å utvikle gode rutiner/systemer i HR arbeidet
 • Bistå ledere/organisasjonen på HR-områder
 • Sykefraværsoppfølging i samråd med linjeledelse
 • Ansvarlig for å kartlegge kompetansegap og utarbeide og vedlikeholde selskapets kompetanseoversikter/dokumentasjon
 • Oppfølging av selskapets fagarbeiderlærlinger og holde kontakt med utdanningsinstitusjoner/fagmiljø i samarbeid med interne faglige ansvarlige
 • Representere selskapet på rekrutteringsmesser og stands på ulike utdanningsinstitusjoner og tilstelninger
 • Koordinering av ulike tiltak for etterutdanning og kursopplegg

Ønsket bakgrunn er:

 • 3-5 års relevant erfaring fra HR-funksjon
 • Relevant høyere utdanning

Som person er du:

 • Strukturert og handlekraftig
 • Samarbeidsorientert
 • Utadvendt og åpen
 • God i kommunikasjonen med ledere og medarbeidere

HR-koordinator rapporterer til administrerende direktør.

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

Nordkontakt AS tilbyr spennende og utfordrende stillinger i et selskap i vekst og utvikling, samt konkurransedyktige betingelser

Kontorsted er Bodø

Søknad med CV sendes elektronisk innen 31. mai. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Essensi v/ Harriet A. Havdal, tlf: 477 53 589 eller til administrerende direktør i Nordkontakt Tom Erlend Kristiansen, tlf: 913 13 250.

Du kan også melde din interesse ved å dele din e-postadresse, så knytter vi kontakt:

Harriet A. Havdal
Essensi 
mob. +47 477 53 589

Tom Erlend Kristiansen
Administrerende direktør i Nordkontakt
mob. +47 913 13250

Salgs- og markedssjef

Vår markedssjef gjennom mange år nærmer seg pensjonsalderen og vi søker hans etterfølger. Den rette kandidaten er en erfaren salgs- og markedsleder som kan vise til gode resultater. Du er en synlig og omgjengelig leder. Du kommuniserer godt på alle nivå og skaper gode relasjoner internt og eksternt. 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av selskapets salgs- og markedsstrategier
 • Planlegge og sikre gjennomføring av salgs- og markedsaktiviteter
 • Ansvarlig for selskapets kommunikasjons- og informasjonsplan
 • Ansvarlig for kommunikasjon på sosiale medier
 • Gjennomføre og lede Nordkontakt salgsmøter
 • Lede og kvalitetssikre tilbudsprosesser mot eks- og nye kunder, herunder salgskalkyler, dokumentasjon og underlag
 • Følge opp større inngitte tilbud
 • Følge opp eksisterende faste kunder
 • Planlegge og tilrettelegge for kundemøter og kundebesøk
 • Representere Nordkontakt på ulike seminar, messer og arrangementer

Ønsket bakgrunn er:

 • 3-5 års relevant erfaring fra ledende stilling innen salg- og marked
 • Relevant utdanning, gjerne innen salg og marked eller tekniske fag
 • Teknologisk kunnskap og interesse er en fordel.

Som leder er du:

 • Utadvendt og relasjonell
 • Strukturert og handlekraftig
 • Samarbeidsorientert
 • Opptatt av å skape resultater gjennom teamarbeid og involvering

Salgs- og markedssjefen rapporterer til administrerende direktør og inngår i selskapets ledergruppe. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vektlegges.

Noe reiseaktivitet må påregnes.

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

Nordkontakt AS tilbyr spennende og utfordrende stillinger i et selskap i vekst og utvikling, samt konkurransedyktige betingelser

Kontorsted er Bodø

Søknad med CV sendes elektronisk innen 31. mai. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Essensi v/ Harriet A. Havdal, tlf: 477 53 589 eller til administrerende direktør i Nordkontakt Tom Erlend Kristiansen, tlf: 913 13 250.

Du kan også melde din interesse ved å dele din e-postadresse, så knytter vi kontakt:

Harriet A. Havdal
Essensi 
mob. +47 477 53 589

Tom Erlend Kristiansen
Administrerende direktør i Nordkontakt
mob. +47 913 13250

Om Nordkontakt

Nordkontakt er en del av Elektrokonsernet, en av landets største private tekniske entreprenører med 700 ansatte og med virksomheter fra Trøndelag i sør til Vesterålen i nord.

Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon, informasjonsteknologi og ulike elektroleveranser som fagfelt. Selskapet leverer produkter og tjenester på alle nivå i prosessen, fra enkle komponenter til ferdige driftssatte anlegg.

Nordkontakt bidrar til våre kunders verdiskapning ved å tilby kunnskap, service og dyktige medarbeidere.. Selskapet har ca. 90 ansatte med hovedkontor i Bodø. Se www.nordkontakt.no

Nordkontakt har hatt sterk vekst de siste årene, og vi styrker nå laget med tre spennende og utviklende stillinger.

Essensi – Nordkontakt – Kvalitetssjef og HR-koordinator