Spennende stilling som

Forhandlingssjef Helse

Har du erfaring med forhandling, tariff og arbeidsgiverrådgivning?

Spesialrådgiver for forhandling, tariff og arbeidsgiverrådgivning

Spekter er i dag en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger med virksomheter som til sammen har over 220.000 ansatte. Våre medlemmer er virksomheter som bærer et utpreget samfunnsoppdrag, eller som gjennom sin forretningsdrift og sine leveranser bidrar til at andre løser sitt samfunnsoppdrag. Vi er dominerende innen sektorene helse, logistikk/samferdsel og kultur.

Spekter er en arbeidsgiverforening som skaper skreddersøms-løsninger, der tariffavtaler og arbeidsgiverposisjoner bygges opp rundt den enkelte virksomhets utfordringer og mulighetsrom. Spekter er en ubyråkratisk og høyt kvalifisert organisasjon som raskt kan agere og bistå sine medlemmer. 

Cruit – Spekter – Forhandlingssjef Helse og Spesialrådgiver for forhandling, tariff og arbeidsgiverrådgivning