Vi sjekker statlige selskaper - vil du bli med på laget?

Dyktige medarbeidere til forvaltningsrevisjon/selskapskontroll

For å gjennomføre undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og kontrollere forvaltningen av statens interesser i selskaper, søker vi etter dyktige, engasjerte og initiativrike medarbeidere. Stillingene er lagt til seksjonen som blant annet har ansvar for kontroll med forvaltning av statens interesser i statseide selskaper og forvaltningsrevisjon i disse. Seksjonen har blant annet ansvar for undersøkelser av Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet. 

I seksjonen jobber det 14 dedikerte medarbeidere med høy kompetanse innen fagfeltet. Vi ser etter deg som vil komplettere laget med din kompetanse og sterke engasjement.

Arbeidsoppgaver

 • delta i planlegging, gjennomføring, kvalitetssikring og rapportering av forvaltningsrevisjoner (ev. etterlevelsesrevisjoner). Oppgavene er organisert som prosjektarbeid, og kan dekke alle ansvarsområdene i forvaltningen
 • gjennomføre årlige kontroller av statlig eide selskaper under Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,  Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet
 • delta i arbeidet med å identifisere og analysere risikoområder i forvaltningen som grunnlag for å velge revisjonstemaer. Risikoarbeidet vil typisk involvere selskaper under de ovennevnte departementene
 • ha dialog med reviderte virksomheter og andre brukere av revisjonsresultatene

Kvalifikasjoner

 • mastergrad med gode akademiske resultater innen samfunnsfag, juss eller økonomi (sivil- eller samfunnsøkonom).
 • solid og dokumentert kvantitativ og/eller kvalitativ metode- og analysekunnskap
 • erfaring og fortrolighet med bruk av IKT-verktøy til analyseformål, som f.eks Stata eller R
 • for seniorrådgiverstilling krever vi solid og relevant erfaring
 • for rådgiver krever vi normalt to års relevant erfaring
 • til førstekonsulentstilling kan nyutdannede søke
 • meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

For rådgiver og seniorrådgiver:

 • erfaring fra forvaltningsrevisjon, forskning, evaluering, eller analyse- og utredningsarbeid

Vi ønsker også at du:

 • har erfaring fra oppfølging av statlige selskaper.

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og presentasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team
 • evne til å jobbe selvstendig, strukturert og planmessig
 • analytisk og gode vurderingsevner
 • resultat og endringsorientert
 • kunne se helheltlig på oppgaveløsningen
 • engasjert og initiativrik
 • evne og vilje til nytenkning og faglig oppdatering

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver fra kr 545 300 til 744 600, eller
 • lønn som rådgiver fra kr 482 200 til 535 200, eller
 • lønn som førstekonsulent fra kr 474 500
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid

Vitnemål og attester legges ved søknaden.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Kontakt
Morten Nordberg, avdelingsdirektør, 476 03 913 eller  Annette Gohn-Hellum, ekspedisjonssjef, 911 97 817

Arbeidssted
Storgaten 16, 0184 Oslo

Søknadsfrist: 10. januar 2021

Her er flere stillinger med søknadsfrist 10. januar 2021:

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen – Vi sjekker statlige selskaper – vil du bli med på laget?