Ved Institutt for konstruksjonsteknikk er det ledig stilling som

Økonomirådgiver

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Er du en allsidig person som trives i en organisasjon i utvikling, da er du kanskje vår neste kollega?

Ved Institutt for konstruksjonsteknikk er det ledig en fast stilling som rådgiver innen økonomi og forskningsstøtte.

Du vil jobbe med bevilgningsøkonomi, koordinering av økonomiteam (4 stk) og støtte til forskningsprosjekter.

Arbeidsstedet vil være i administrasjonen på instituttet som består av 12 medarbeidere innen utdanning, forskning, HR og økonomi.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Stillingen rapporterer til kontorsjef.

Arbeidsoppgaver

 • økonomirådgivning og utarbeiding av beslutningsgrunnlag for instituttets ledelse
 • budsjettering, oppfølging av regnskap og prognoser, økonomisk analyse og rapportering av resultater
 • støtte forskningsprosjekt herunder; planlegging, kvalitetssikring, søknader, kontrakthåndtering, budsjettering og rapportering samt dialog med samarbeidspartnere om prosjektenes økonomiske og administrative forhold
 • bidra til utvikling og forbedring av system, verktøy og metoder
 • koordineringsrolle for økonomiteamet
 • deltakelse i nettverk og andre aktuelle fora ved NTNU

For øvrig vil du ha allsidige oppgaver innenfor det administrative ansvarsområdet ved instituttet.

Kvalifikasjonskrav

 • høyere økonomiutdanning fra universitet eller høgskole på bachelornivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis kombinert med etter- og videreutdanninggod
 • muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode IT-ferdigheter
 •  

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med elektroniske økonomisystemer  
 • erfaring som prosjektstøtte; herunder rådgivning og kvalitetssikring
 • erfaring med koordineringsoppgaver knyttet til teamarbeid

Personlige egenskaper

 • fleksibel og teamorientert
 • gode kommunikasjonsevner
 • proaktiv og utviklingsorientert
 • analytisk, med god arbeidskapasitet og sterk interesse for bearbeiding av regnskapsdata
 • initiativrik og strukturert, med evne til å arbeide selvstendig og sluttføre arbeidsoppgaver

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen innplasseres i stillingskategorien seniorkonsulent 1363/rådgiver 1434, og lønnes etter kvalifikasjoner og ansiennitet. Stillingen som seniorkonsulent kode 1363 eller rådgiver kode 1434 lønnes normalt fra brutto kr 490 000 – 660 000 pr år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Kjell Ove Slutås, tlf. 99096396, e-post kjell.slutas@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Sunniva Martinsen Olsen, e-post: sunniva.olsen@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: IV-233/20

 Søknadsfrist: 27.11.2020

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Institutt for konstruksjonsteknikk 

Vi underviser i produktutvikling og produksjon, ingeniørvitenskap og IKT, og bygg- og miljøteknikk. Instituttet driver forskning i verdensklasse og deltar i flere store nasjonale forskningsprosjekter. Institutt for konstruksjonsteknikk er ett av åtte institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Søknadsfrist

27. november 2020

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Gløshaugen

Økonomirådgiver – NTNU – Jobbnorge