Har du sterkt engasjement for norsk næringsliv og eksport? Vil du være sentral i iverksettelsen av nye nasjonale eksportsatsinger? Eksportstrategirådet søker

Senioranalytiker - to stillinger

Om stillingen og hvem vi ser etter

Som senioranalytiker i det nyetablerte Eksportstrategirådet i Ålesund vil dine strategiske analyser og vurderinger være med å legge fundamentet for de nye utvalgte eksportsatsingene til Norge. Vi ser etter deg som har sterk analysekompetanse, stort samfunnsengasjement og interesse for eksport.

Her får du muligheten å bli en del av et nytt team, som i tett dialog med næringslivet og virkemiddelapparatet skal bidra til økt verdiskapning fra norsk eksport. Vi leter etter deg som har engasjement og er motivert for å legge grunnlaget for disse eksportsatsingene.  

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre strategiske analyser av eksportpotensialet i norsk næringsliv 
 • Identifisere markedsmuligheter for norske produkter og tjenester i internasjonale markeder 
 • Jobbe tett med bedrifter, klynger, offentlige aktører i utarbeidelsen av analyser 
 • Kvalitetssikre, oppdatere informasjon og forberede beslutningsgrunnlag 
 • Bistå inn i ulike prosjekter  

Kvalifikasjoner

 • Sterk analyse- og digital kompetanse, erfaring fra bruk av analyseverktøy og solid bestillerkompetanse
 • Mastergrad innen samfunnsøkonomi/finans eller tilsvarende relevant utdanning 
 • Solid kunnskap om norsk næringsliv og eksportpotensialet til viktige næringer i Norge 
 • Erfaring fra internasjonalt analyse/markedsarbeid er ønskelig
 • Dybdekompetanse innen relevante verdikjeder og økosystemer er en fordel
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Relevant erfaring  
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Sterk analytisk, nysgjerrig og uredd 
 • Strukturert og systematisk, med god forretningsforståelse 
 • Relasjonsbygger med gode evner til å bygge nettverk  
 • Evne til å gjøre egne vurderinger og skape fremdrift og gjennomføring 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og formidlingsevne
 • Trives både med teamarbeid, og å jobbe selvstendig

Generell informasjon

Eksportstrategirådet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Eksportstrategirådet ønsker å bidra til regjeringens målsetting om minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne, eller hull i CV-en. Eksportstrategirådet vil legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne etter behov. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova §25. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette grunngis. 

Om søknaden 
Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden, “Søk stillingen”. For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Oppstart: 
Etter avtale, men snarest mulig er ønskelig 

Har du spørsmål om stillingen?
Kontakt fungerende leder Christian Chramer, mobil 928 82 360 eller Rita Brokstad mobil 905 32 287. 

Hva vi tilbyr

 • Mulighet til å bruke din strategiske analysekompetanse og erfaring til å utvikle en ny etat med stor samfunnsbetydning og offentlig oppmerksomhet 
 • Betydelig kontakt og samarbeid med andre fagmiljøer, organisasjoner, myndigheter og bedrifter 
 • Gode faglige utviklings- og karrieremuligheter 
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, inkludert medlemskap i Statens pensjonskasse

Vi lyser ut stillingen som seniorrådgiver fra kr 650 000 til kr 850 000, men spesielt kvalifiserte søkere kan bli ansatt som spesialrådgivere. Endelig lønnsfastsettelse og øvrige arbeidsbetingelser avtales nærmere

Om Eksportstrategirådet

Eksportstrategirådet er en nyetablert statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som skal utvikle og iverksette nasjonale eksportsatsinger i fellesskap med næringslivet og virkemiddelapparatet.

Målet er økt verdiskaping fra eksport.

Gjennom tett dialog med næringslivet, virkemiddelapparatet og utenrikstjenesten skal Eksportstrategirådet gjennom gode analyser identifiseres, prioriteres og gjennomføres noen utvalgte større strategiske eksportsatsinger hvor Norge har nasjonale konkurransefortrinn.

Eksportstrategirådet er lokalisert i Ålesund.

Søknadsfrist

7. november 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Ålesund

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Sentralt i Ålesund

Senioranalytiker – Eksportstrategirådet – Jobbnorge – ID213951