Vil du lede Riksrevisjonen sin internrevisjon?

Vi søker etter en leder til en nyopprettet stilling som leder for internrevisjon. Du vil få en unik posisjon som gir god innsikt i alle deler av vår organisasjon. Du vil bidra til at Riksrevisjonen oppnår sine målsetninger, ved å evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for styring og kontroll. Revisjon skal gjennomføres i henhold til standardene for intern revisjon fastsatt av Institute of internal Auditors (IIA).

Du vil ha budsjettansvar for egen enhet og du vil samarbeide tett med den øverste ledelsen. Du vil rapportere faglig til Riksrevisjonens kollegium (styret) med administrativ rapporteringslinje til revisjonsråden. Stillingen fordrer at du trives med og evner å jobbe selvstendig. 

Leder for internrevisjon

Hva vil du få jobbe med hos oss?

Sentrale oppgaver vil være:

 • utarbeide årlig revisjonsplan, gjennomføre revisjoner og rapportere på disse
 • rådgi ledelsen med hensyn til virksomhetsstyring, risikostyring og kontroll
 • følge opp og påse at interne varsler i Riksrevisjonen blir håndtert forsvarlig
 • lede revisjonsteam av virksomhetsinterne ressurser 
 • kjøpe inn revisjonstjenester ved behov

Hvilken kompetanse har du?

 • Relevant utdanning på minimum masternivå, eksempelvis Master i regnskap og revisjon/statsautorisert revisor, eller alternativt mastergrad innen fag som økonomi, samfunnsvitenskap, teknologi eller rettsvitenskap. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning.
 • Sertifisering som Diplomert intern revisor/Certified Internal Auditor (CIA). Andre sertifiseringer som f.eks. Certified Information Systems Auditor (CISA), Revisjonsleder ISO 19011  etc. vil telle positivt.
 • minst fem års operativ erfaring som internrevisor i offentlig eller privat virksomhet
 • erfaring fra ledelse av høyt utdannede medarbeidere (prosjekt og/eller linjeledelse)
 • god kjennskap til revisjon, fra privat eller offentlig virksomhet
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk

Stillingen vil kreve at du kan bli sikkerhetsklarert på nivå HEMMELIG, og oppstart i stillingen vil avhenge at denne er på plass.

Hvem er du?

Du er/har:

 • proaktiv, effektiv og systematisk
 • høy personlig integritet
 • god evne til relasjonsbygging
 • gode kommunikasjonsevner
 • evnen til å jobbe selvstendig, men trives også med å jobbe mot felles mål og i team

Riksrevisjonens verdier åpenhet, respekt og lagånd er grunnleggende i de krav vi setter til kandidatene. Personlige egenskaper vil veie tungt i vurderingen av kandidater.

Hva får du hos oss?

Hos oss får du en god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksitid og sommertid, og hver uke får du en time til å trene i arbeidstiden. Vi tilrettelegger også for en hybrid arbeidshverdag med noe bruk av hjemmekontor. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Vi mener at kompetanseutvikling er viktig, og du får 40 timer årlig til dette. Hvis du etter hvert får lyst på mer påfyll av kompetanse, har vi gode ordninger for etterutdanning. 

Du vil bli ansatt som avdelingsdirektør i lønnsspenn fra kroner 965.000 til kroner 1.220.400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Synes du dette hørtes interessant ut? Da håper vi å høre fra deg!

Du søker via vår søknadsportal. I tillegg til CV og søknad, ønsker vi at du legger ved vitnemål og eventuelle relevante attester.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg på forhånd hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Du må gjerne ta kontakt med avdelingsdirektør Merethe Nordling på telefon 913 45 805 eller ekspedisjonssjef Sverre Lunde på telefon 401 40 808 dersom du ønsker å vite mer om stillingen før du søker.

Stillingstittel: Avdelingsdirektør (leder av internrevisjon)

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 4. februar 2024

Kontakt:

Merethe Nordling
Avdelingsdirektør
Telefon: 913 45 805

Sverre Lunde
Ekspedisjonssjef
Telefon: 401 40 808

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen – Leder for internrevisjon