Dyktige revisorer trenger ny leder – er det deg?

Vi søker nå etter en ny seksjonsleder innen finansiell revisjon som har lyst til å videreutvikle metoder og personer i møte med ny teknologi. Hos oss får du jobbe med revisjonsfaget og samtidig bidra til en bedre offentlig sektor.

Vi kan tilby deg en rolle der du vil få utvikle deg både faglig og som leder gjennom å ha ansvar for omtrent 16 engasjerte og faglig dyktige medarbeidere. Du vil som seksjonsleder inngå i avdelingens ledergruppe og rapportere til avdelingsleder. Du vil jobbe tett på faglige ekspertmiljøer og gode kolleger.

Vi tror du er en raus og inkluderende leder som klarer å balansere faglig tydelighet med engasjement og omsorg overfor medarbeiderne. Du liker faglige diskusjoner og er nysgjerrig på nye måter å gjennomføre revisjon på.

Seksjonsleder finansiell revisjon

Hva vil du få jobbe med hos oss?

Som seksjonsleder får du ansvaret for revisjon av små og store virksomheter i ulike deler av statsforvaltningen. Du får ansvaret for å bygge gode robuste team, utvikle medarbeidere og styrke den faglige kvaliteten i revisjonen. Lederrollen innebærer også å jobbe tett sammen med andre seksjoner og avdelinger, så det er viktig at du er en lagspiller og er opptatt av at alle skal lykkes.
I tillegg vil du ha ansvar for:

 • å planlegge og gjennomføringen den finansielle revisjonen og sikre faglig kvalitet i egen seksjon
 • å bidra til videreutvikling av den finansielle revisjonen sammen med dine medarbeidere og kollegaer
 • personalansvar og oppfølging av dine medarbeidere
 • ressursplanlegging og budsjettoppfølging for egen seksjon

Hvilken kompetanse har du?

Du er/har:

 • statsautorisert revisor og/eller har master i regnskap og revisjon. Annen relevant utdanning i
  kombinasjon med solid og særlig relevant erfaring, kan bli vurdert. Søkere med utdanning fra utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning.
 • erfaring fra å lede høyt utdannede medarbeidere (prosjekt og/eller linjeledelse). Du har gjerne hatt personalansvar tidligere.
 • revisjonserfaring, gjerne fra offentlig revisjon og/eller noen års erfaring på managernivå i privat revisjon
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk

Hvem er du?

 • Du er en god relasjonsbygger og kommuniserer godt med medarbeidere og kollegaer
 • Du tilnærmer deg problemstillinger på en helhetlig og strategisk måte
 • Du er god til å motivere, engasjere og følge opp dine medarbeidere
 • Du får ting gjort og får med deg andre i å skape resultater

Riksrevisjonens verdier åpenhet, respekt og lagånd er grunnleggende i de krav vi setter til kandidatene. Personlige egenskaper vil veie tungt i vurderingen av kandidater.

Hva kan vi tilby deg?

Hos oss får du en god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksitid og sommertid, og hver uke får du en time til å trene i arbeidstiden. Vi tilrettelegger også for en hybrid arbeidshverdag med noe bruk av hjemmekontor. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Vi mener at kompetanseutvikling er viktig, og du får 40 timer årlig til dette. Hvis du etter hvert får lyst på mer påfyll av kompetanse, har vi gode ordninger for etterutdanning.

Du vil bli ansatt som avdelingsdirektør i lønnsspenn fra 965.000 til 1.220.400 kroner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Synes du dette hørtes interessant ut? Da håper vi å høre fra deg.

Du søker via vår søknadsportal. I tillegg til CV og søknad, ønsker vi at du legger ved vitnemål og eventuelle relevante attester.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg på forhånd hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Du må gjerne ta kontakt med ekspedisjonssjef Tor Digranes på telefon 970 10143 eller avdelingsdirektør Elisabeth Slaatbråten Farr på telefon 990 86058, dersom du ønsker å vite mer om stillingen før du søker.

Stillingstittel: Avdelingsdirektør

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 4. februar 2024

Kontakt:

Tor Digranes
Ekspedisjonssjef
Telefon: 970 10 143

Elisabeth Slaatbråten Farr
Avdelingsdirektør
Telefon: 990 86 058

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen – seksjonsleder innen finansiell revisjon