Chief Accountant – Lillestrøm/Gardemoen

TELKO NORWAY AS

Telko er en ledende ekspert og leverandør av plastråvarer, industrikjemikalier og smøremidler. Telko fungerer som en ansvarlig partner i verdikjeden ved å bringe sammen kjente internasjonale aktører og kunder. Selskapets konkurransefortrinn er basert på sterk teknisk støtte, effektiv logistikk og lokal ekspertservice både i øst og vest. Telko er et finsk selskap som eies av Aspo Plc, som er børsnotert på Helsinki Stock Exchange. Aspo skaper verdier ved å utvikle og internasjonalisere virksomheter i Nord-Europa med fokus på langsiktig vekst og bærekraft. Aspo-forretningsgruppen består av Telko, ESL Shipping, Leipurin og Kauko. Alle selskapene i konsernet har som mål å være markedsledere i sine sektorer, samt være forløpere innen bærekraft. Med rundt 300 ansatte, 24 salgskontorer i 13 land og salg til over 30 land, er Telko en ledende vestlig distributør i det øst-europeiske markedet med en årlig nettoomsetning på 269 millioner euro (2021). Telkos dyktige spesialister samarbeider både nasjonal og internasjonalt og betjener over 7 000 kunder.

Til Telko Norge søker vi nå Chief Accountant.

Telko er et anerkjent selskap i den finske industrien, og blir ansett som en pålitelig leverandør i bransjen. Selskapet er i sterk vekst både organisk og gjennom oppkjøp. Som Chief Accountant vil du ha det overordnede ansvaret for økonomi- og regnskapsfunksjonen i Telko Norge, og støtte et lite team av selgere i Norge. Stillingen blir en del av et skandinavisk team og rapporterer til Financial Manager i Finland. Telko har i dag lokaler på Lysaker, men ser etter egnende lokaler nærmere Gardemoen.

Sentrale arbeidsoppgaver: 

  • Ansvar for regnskapsføring og controlling-aktiviteter
  • Måneds-, kvartals- og årsrapportering
  • Budsjettering og likviditetsprognoser
  • Videreutvikle og forbedre interne rutiner og prosesser
  • Oppfølging av lønnskjøring i Norge
  • Kommunikasjon med eksterne leverandører, blant annet revisor
  • Tett samarbeid med kolleger nasjonalt og internasjonalt
  • Lokalt HR-ansvar (i hovedsak forbindelse med nyansettelser)

Aktuelle kandidater har inngående kjennskap til norske regnskapslover og forskrifter og erfaring innen merverdiavgift, skatt og rapportering. Du har gjerne erfaring fra en større regnskapsavdeling på internasjonalt nivå og med IFRS. Aktuelle kandidater har god struktur og høy grad av selvstendighet, samt trives med et høyt arbeidstempo. Du er nøyaktig, punktlig og trives med en dynamisk og variert hverdag. Aktuelle kandidater kommuniserer godt på engelsk og skandinavisk.

Telko tilbyr en allsidig rolle i et internasjonalt selskap med mye samarbeid på tvers av landegrenser. Du vil få en selvstendig rolle og mulighet til å være med å sette ditt preg på organisasjonen. Selskapet har solide eiere, god økonomi og ambisiøse planer.

For mer informasjon, ta kontakt med Anne Qvenild i Compass Human Resources på telefon 977 23 235.

Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen. Søknader behandles fortløpende.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Dersom du setter deg som Kun søker, vil du slettes fra vår database når prosjektet er avsluttet.

Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist: Snarest

Kontakt
AQ

Anne Qvenild
Partner
aq@compass.no
+47 977 23 235

CS

Camilla Sandberg
Reseacher
cs@compass.no
+47 414 76 181

Chief Accountant – Telko Norge – Compass HRG