Ved Det humanistiske fakultet er det ledig stilling som

Controller

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

 

Om stillingen

Ved Det humanistiske fakultet, NTNU er det ledig 100 % fast stilling som controller (rådgiver) ved fakultetsadministrasjonen. Stillingen inngår i fakultetets økonomiseksjon. Økonomiseksjonen har ansvar for økonomiarbeid ved fakultetet og yter tjenester til fakultetsadministrasjonen og instituttene som er knyttet til fakultetet.

Seksjonen har per i dag totalt 8 ansatte.

Vi søker en allsidig og fleksibel medarbeider som trives i en organisasjon med stadige endringer. Til den rette personen kan vi tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et åpent og godt arbeidsmiljø.

 

Følgende arbeidsområder er tillagt stillingen:

 • Strategi-, plan- og budsjettarbeid
 • Virksomhetsstyring og produksjon av styringsinformasjon
 • Økonomioppfølging, rapportering, avviksanalyser og prognoser
 • Informasjon og rådgivning til ledere og saksbehandlere ved fakultet og institutt
 • Samhandling med instituttledelse og universitetets sentrale avdelinger
 • Internkontroll og rutineutvikling
 • Stillingen kan også inneholde varierte utrednings-, analyse- og utviklingsoppgaver etter behov

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves økonomisk utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole. I enkelte tilfeller kan realkompetanse med særskilt relevans for de aktuelle oppgavene kompensere utdanningskravet
 • Det kreves erfaring innen de beskrevne arbeidsområdene, spesielt innen økonomioppfølging, rapportering, avviksanalyser og prognoser
 • Det kreves gode IT-kunnskaper, spesielt innen Excel
 • God skriftlig fremstillingsevne er viktig, i tillegg til gode engelskkunnskaper
 • Det kreves gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er en fordel med arbeidserfaring fra universitets- og høgskolesektoren, eller fra annen offentlig virksomhet

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen tillegges avgjørende vekt. Stillingen inneholder varierte arbeidsoppgaver og krever en medarbeider som kan arbeide operativt med daglig drift, og samtidig se helhet og arbeide langsiktig med utvikling og strategi.

Personlige egenskaper som selvstendighet, systemteknisk nysgjerrighet og analytiske evner er viktige. Vi vil legge stor vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsevner da stillingen vil bli tillagt ansvar for å videreutvikle samhandling med instituttene. Interesse for universitetets kjernevirksomhet og forståelse for vår servicerolle og støttefunksjon er vesentlig.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et åpent og godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til å utvikle egen kompetanse gjennom kurs og etterutdanning
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

Lønn og vilkår

Stillingen som rådgiver kode 1434 lønnes normalt fra brutto 507 600 – 650 300 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan stillingstittel seniorrådgiver (kode 1364) vurderes.

Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Den statlige arbeidsstyrken skal i største mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet har søkerne krav på å bli varslet.

Mer informasjon om Det humanistiske fakultet finner du på: www.ntnu.no/hf.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Ståle Rønning, tlf. 73598677, e-post stale.ronning@ntnu.no, eller Tove Svenning, tlf 73597689, e-post tove.svenning@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Kristian Arne Iversen, e-post: kristian.a.iversen@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

 Søknadsfrist: 27.08.21

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet tilbyr et bredt spekter av utdanninger innenfor humanistiske fagområder, og er Norges nest største humaniora-fakultet målt i antall studenter. Vi vil utvikle ledende fagmiljøer innenfor handlingsrettet humaniora, og nytenkende og utforskende undervisning. Fakultetet består av seks institutter og en fakultetsadministrasjon.

Søknadsfrist

27. august 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Controller – NTNU – Jobbnorge – ID210065