Vil du jobbe i skjæringspunktet mellom IT og virksomhetsutvikling, og bidra til å utvikle gode digitale løsninger for Norges domstoler og samfunnet?

Produkteier økonomi

Om stillingen

Domstoladministrasjonen (DA) søker etter en produkteier til avdeling for økonomi og styring (ØST), som vil få ansvaret for våre produkter og løsninger på økonomiområdet. Alle regnskaps- og lønnsrelaterte oppgaver i landets domstoler overføres i løpet av 2021 til Domstolenes regnskap og lønnsseksjon (DRL), og arbeidet vil i første omgang være knyttet til dette. Avdelingens øvrige fagområder er økonomistyring, statistikk og analyse, arkiv, innkjøp anskaffelser og bygg forvaltning. Det er i dag omlag 50 medarbeidere i avdelingen, med en god blanding av erfarne og nyutdannede medarbeidere. I avdelingen skal sikker drift og effektivitet ivaretas, samtidig som det jobbes med prosessinnovasjon og systemutvikling.

Gjennom endringsprosesser og innovasjonsarbeid setter vi brukerne i sentrum, og de digitale tjenestene våre skal støtte opp under ambisjonen om et digitalt rettsliv i domstolene. Gode utviklingsprosesser forutsetter at produkteieren har en god forståelse for at løsningen må tilfredsstille brukernes behov, innenfor de rammer som legges av domstolenes fagsystemer og integrasjoner mot eksterne aktører. Noen ganger oppstår behov som krever at vi kaster oss rundt og setter alle kluter til, men hovedregelen er at vi jobber strukturert og legger stein på stein mot et målbilde som du får lov til å være med på å definere.

Sammen med brukerne av systemene og våre utviklingsteam vil du være med på å digitalisere DAs arbeidsprosesser. Som produkteier hos oss vil du få ansvaret for at vårt utviklingsteam har en oppdatert og prioritert backlog. Vi forventer et tett samarbeid med utviklingsteamet for å bryte ned utviklingsoppgaver, slik at vi utvikler løsningene som gir størst nytte for brukerne. Produkteieren har en viktig funksjon i test av ny funksjonalitet, både ved å teste selv men også ved å involvere brukere. Du vil også få en viktig rolle i dialogen og samarbeidet med IT-avdelingen i forhold til utvikling og forvaltning av våre felles systemer. Det vil også bli et tett samarbeid med de andre produkteierne i virksomheten, slik at vi arbeider etter felles metoder og støtteverktøy (Jira og Confluence).

Om deg

Den rette kandidaten har evne til å sette brukeren i fokus. Du er tillitsvekkende og tydelig i kommunikasjonen internt og eksternt, og leverer gode resultater også når tiden er knapp. Vellykkete utviklingsprosesser fordrer et godt samarbeid mellom ulike ressurser, både faglige og tekniske. Du er derfor god på å bygge lag, motivere og er en drivkraft. Du må også kunne prioritere langsiktige tiltak opp mot raske og enkle løsninger.

Vi ønsker en kandidat som i et helhetlig perspektiv kan styre utviklingsarbeidet vårt, men som samtidig er «hands-on» på arbeidsprosessene og sammen med brukerne ser løsninger og følger opp i fasene med dokumentasjon av behov, konsept, utvikling, testing og produksjonssetting.

Vi ønsker at du har:

 • Høyere utdanning (bachelor/masternivå) innen relevante fagområder som økonomi og virksomhetsstyring, IT, UX og ledelse. Vi oppfordrer nyutdannede kandidater til å søke. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Kompetanse eller erfaring innen smidig metodikk i roller/ansvar som produkteier, brukerorientert utvikling, prosjektledelse, prosessledelse, endringsledelse eller ledelse av tverrfaglige team
 • Resultater fra tilsvarende prosjekter og leveranser er en fordel
 • Kunnskap og/eller erfaring fra økonomiarbeidsprosesser
 • Kunnskap om og erfaring med økonomisystemer
 • Kunnskap om robotteknologi (RPA) er en fordel


Vi ønsker også at du er

 • Nysgjerrig, med evne til raskt å sette seg inn i nye systemer og løsninger
 • Engasjert og initiativrik, med gode samarbeidsevner og ønske om å dele din kunnskap med andre
 • Strukturert, med stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • God på kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Har motivasjon for å jobbe for en av de viktigste funksjonene i det norske demokratiet


Du vil få en hektisk og interessant hverdag med arbeidsoppgaver som har stort spenn. Du må kunne jobbe både selvstendig og i team, ha en tillitsskapende uttrykksform og prestere godt selv om tiden er knapp. Det er viktig at du kan bygge gode relasjoner.

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag i et godt fagmiljø. Du vil få oppgaver som gir deg faglige utfordringer, og anledning til å delta i utviklingen av domstolene. Mange oppgaver i DA løses ved tverrfaglig samarbeid og i team. Du vil derfor samarbeide med kollegaer fra andre avdelinger i DA, fra domstolene og øvrige samarbeidspartnere. Som kunnskapsvirksomhet er DA opptatt av den enkelte medarbeiders kompetanseutvikling.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver eller seniorrådgiver, avhengig av dine kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.

Vi har gode lokaler i Trondheim sentrum, et godt arbeidsmiljø og fantastisk lunsj i egen kantine på taket. Vi arbeider hardt og fokusert, men kan tilby både sommertid og fleksible ordninger for fri/avspasering og bruk av hjemmekontor.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til seksjonssjef Gunnar Kvitsand, mobil 464 46 233 eller avdelingsdirektør Jann Ola Berget, mobil 951 14 287.

Om oss

Norge har 49 domstoler med om lag 2000 medarbeidere. Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser, og er avhengig av tillit. Det innebærer at virksomheten må innfri samfunnets krav og forventninger.

Domstoladministrasjonen (DA) skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle overfor domstolene.

DA holder til i Trondheim, og arbeidsspråket vårt er norsk. Virksomheten er organisert i fem avdelinger, med omlag 130 medarbeidere.

DA legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Det er en forutsetning at du kan være fysisk til stede og tilgjengelig for virksomheten på daglig basis.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknadsportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette på denne linken:

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i kunngjøringen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring på www.domstol.no. Her finner du også generell informasjon om domstolene og DA.

Vi utarbeider offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetslova § 25, andre ledd, vedrørende muligheten for å bli unntatt fra søkerlista.

Søknadsfrist

19. september 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Dronningens gate 2, 7011 Trondheim

Produkteier økonomi – Domstoladministrasjonen -Jobbnorge – ID 208661