Kommunedirektør i Moskenes kommune

Vil du lede reisen inn i fremtidens kommune?
Tidenes mulighet! – blir du med?

Du kan melde din interesse til Rune Frøyslie, De4 Search & Consulting AS, så tar han kontakt med deg!

Moskenes har fått tidenes mulighet. Vi er i gang med et stort omstillings- og utviklingsprosjekt, som skal pågå i noen år framover. Prosjektet skal blant annet bidra til at Moskenes kommune leverer tjenester til kommunens innbyggere innenfor rammen av god forvaltningsskikk. Kommuneøkonomien skal være under kontroll og det skal gjennomføres endringer og driftstilpasninger slik at kommunen til enhver tid har sunn og bærekraftig økonomi.

Prosjektet vil bli tilført ekstern kompetanse både direkte fra Statsforvalteren i Nordland, men også fra eksterne konsulenter. Reisen inn i fremtiden vil bli krevende, men svært lærerik for de som er med. Mange steiner skal snus både administrativt og politisk, og nye måter å drifte en liten kommune på skal utvikles. Sammen skal vi nå målene om å bli en av de beste kommunene i Norge, for innbyggere og næringsliv. Kommunedirektøren vil være lokal prosjektleder i prosjektet «Bærekraftig Moskenes» i samarbeid med Statsforvalter og KS.

Vi søker deg som har solid forståelse for kommunens tjenester, og som vil jobbe med å løse oppgavene i samspill med politikere og våre dyktige ansatte. Du må være stødig i økonomifaget og ha solid erfaring med prosesser og prosjekter. Det er helt avgjørende å spille på lag med dine medarbeidere og du vil ha en viktig rolle i det interkommunale samarbeidet i Lofoten.

Kommunedirektøren har overordnet ansvar for kommunalt planverk, kommunal tjenesteproduksjon, samt oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak.

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

Du må ha relevant høyere utdanning, og relevant ledererfaring.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr lønn etter avtale og for øvrig tilsetting på vanlige kommunale vilkår.

Kontakt

Spørsmål om stillingen kan rettes til ordfører Lillian Rasmussen, tlf. 980 17 005, eller vår rådgiver Rune Frøyslie, tlf. 402 82 150. Henvendelser til rådgiver kan behandles konfidensielt.

Søknad sendes elektronisk ved å følge linken i annonsen.

Søknadsfrist: 21.02.2023

RUNE FRØYSLIE
Rådgiver
mob. 402 82 150

LILLIAN RASMUSSEN
Ordfører
mob. 980 17 005

Moskenes kommune praktiserer meroffentlighet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling, bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

Om Moskenes

Moskenes kommune ligger vest i Lofoten, omgitt av vill og vakker natur. Vi bor på en smal stripe mellom fjell og hav. I vest mellom oss og øygruppene Værøy og Røst, har vi den verdenskjente Moskstraumen og i nord den nyopprettede Lofotodden nasjonalpark. Moskenesøya har mange spennende naturopplevelser å by på med et stort antall fjellvann med fisk, og flere spektakulære topper du kan bestige.
Vi er en del av «fastlands-Lofoten» og fra Moskenes kan du med ferge komme til Bodø på litt over tre timer.
I vinterhalvåret går fergen 1 til 2 ganger per døgn og i sommerhalvåret har avgangene hyppigere frekvens. E10 går gjennom kommunen og på en knapp time når du regionsenteret Leknes som også har flyplass.
Hovednæringene i Moskenes kommune er fiskeri og reiseliv, men også andre typer næringsaktivitet er representert i tillegg til offentlig forvaltning.

De4 – Kommunedirektør – Moskenes kommune