Foto: Goran Milovanovic

Kommunedirektør i Saltdal kommune

Saltdal «Imøtekommende – Løsningsfokusert – Ansvarlig» er en stor kommune i utstrekning i indre Salten, med ca 4.700 innbyggere. Saltdal er kjent for å være en god kommune for innbyggere i alle livsfaser, og er en kommune som har fokus på trivsel, kultur og natur. Som kommunedirektør i Saltdal kommune vil du ha en sentral rolle i videreutvikling av lokalsamfunnet, kommunens organisasjon og tjenestetilbudet til innbyggerne. Kommunen søker en nytenkende og løsningsorientert leder med stor og god gjennomføringskraft.

Vi ønsker en kommunedirektør som har god rolleforståelse, og som er en kulturbygger som skaper stolthet og stabilitet i organisasjonen. Samt evner å videreutvikle felles mål og et godt samspill mellom administrasjon, politikk, tillitsvalgte, innbyggere og næringsliv. Vi ønsker en kommunedirektør som er utviklingsorientert og har særlig fokus på næringsutvikling, bidra til at kommunen får økt folketall, flere arbeidsplasser samt at vi ønsker å bestå som egen kommune også i framtiden. Vi ønsker også en kommunedirektør som fremstår som en god støttespiller for både politikere og administrasjon, og som bidrar til å sette tydelige mål og gjennomføre gode prosesser, ved å kommunisere godt, helhetlig og strategisk.

Vi søker en kommunedirektør som har fokus på:

 • God rolleforståelse med gode kommunikasjonsevner
 • God økonomisk styring, effektiv og god drift i alle kommunens enheter. Dette innebærer å lede utvikling av våre tjenester med bl.a. bruk av digitale løsninger.
 • Videreutvikle en felles, god og integrert ledelse i kommunen. Lederskap basert på tillit og ansvarlighet, og være en inspirerende og motiverende toppleder.
 • Forsterke positiv utvikling av kommunen, næringsutvikling og befolkningsvekst.
 • Godt og inkluderende arbeid i organisasjonen med strategier og planer.
 • Å utvikle en fremtidsrettet arbeidsgiverstrategi med vekt på langsiktig rekruttering og kompetansebygging

Vi ønsker en kommunedirektør med følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis også lederutdanning
 • Minimum 5 år relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet, med dokumenterte gode resultater
 • Erfaring fra å jobbe i grensesnittet mellom administrasjon og politikk, og evne til god samhandling
 • Gode kommunikasjonsevner i dialog med politikere, ansatte, tillitsvalgte, innbyggere, medier og samarbeidspartnere
 • Solid erfaring fra endringsledelse og organisasjonsutvikling

Personlige egenskaper

 • Tydelig og handlekraftig
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Lyttende og tillitsskapende
 • Evne til å finne løsninger i krevende situasjoner

Personlig egnethet vil bli vektlagt i vår vurdering.

Vi kan tilby lønn etter avtale og en spennende og utfordrende stilling i en organisasjon med mange dyktige medarbeidere.

Spørsmål om stillingen kan rettes til ordfører Rune Berg telefon 994 62057, eller til vår rådgiver Rune Frøyslie, De4 search & consulting as, telefon 402 82 150. Henvendelser til rådgiver skjer i fortrolighet.

Søknadsfrist; 15. mai 2021

I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis ihht krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Saltdal kommune

Saltdal er en stor kommune i utstrekning (2213 km2) og med ca 4.700 innbyggere sier det seg selv at det er god plass til å ta imot besøkende og innflyttere. Kommunen huser Nordland nasjonalparksenter som er et informasjonssenter for fylkets mange flotte nasjonalparker. To av dem, Saltfjellet/Svartisen og Junkerdal ligger helt og delvis innenfor kommunens grenser og er hyppig besøkt i forbindelse med både jakt, fiske, bærplukking og rene naturopplevelser.

Video: JÅS

de4 – Saltdal kommune – Kommunedirektør