Vil du jobbe med risikohåndtering innen fiskerikontroll og ressurskontroll?

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver

Blir du med oss på laget?

De siste årene har Fiskeridirektoratet arbeidet aktivt med å forbedre risikostyringen av fiskerikontrollen. Nå ønsker vi å styrke dette området ytterligere og søker deg som er god på å identifisere uønskede hendelser og gjennomføre analyse av disse.

Vi har ledig to stillinger som rådgiver/seniorrådgiver, en i Bodø og en i Måløy.

Stillingen inngår i arbeidet med nasjonale oppgaver knyttet til håndtering av risiko,  og du får jobbe med å styrke kontrollfokuset for operativ oppfølging av hendelser innenfor relevante fiskerier.

Vi ser etter deg med høyere utdanning innen blant annet fiskeri, fangst, produksjonsteknologi eller informasjonsteknologi.

Les mer om stillingen i Bodø her.

Les mer om stillingen i Måløy her.

Søknadsfrist er 15. august 2021.

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.
Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV.

Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Rådgiver/seniorrådgiver – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge