Ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har vi 2 ledige stillinger.

Rådgivere/seniorrådgiver innen økonomi

Rådgiver innen økonomi

Administrasjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har ledig vikariat for ett år som rådgiver i Stab IVT. Stillingen inngår i stabens faggruppe økonomi, og være administrativ instituttstøtte for Institutt for Industriell teknologi.

Arbeidsoppgaver vil omfatte løpende driftsoppgaver innenfor regnskap, økonomi, prosjektarbeid, analyser, personal og studierelaterte oppgaver. 

Les mer om stillingen og søk HER.

Rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi

Administrasjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har ledig vikariat for ett år som rådgiver/seniorrådgiver i Stab IVT. Stillingen inngår i stabens faggruppe økonomi.

Vi søker etter en person med høyere utdannelse innen økonomi, fortrinnsvis mastergrad/siv.øk., og med god regnskaps- og økonomiforståelse, gjerne med erfaring fra større virksomhet. 

Les mer om stillingen og søk HER.

Om oss

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Fakultetet har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

UiT – Rådgivere/seniorrådgiver innen økonomi – Jobbnorge