Høgskolen i Innlandet har økt strategisk fokus på ny teknologi og simulering. Institutt for Spillutdanninger, Spillskolen styrker det akademiske teamet for bedre å møte økt aktivitet og høye kvalitetskrav til forskning, utdanning og nettverk, og søker etter:

Prosjektleder

Om instituttet og stillingen

Institutt for spillutdanninger, Spillskolen, ligger i Hamar, nær Mjøsa og bysentrum. Instituttet har 27 entusiastiske ansatte, støttet av en fakultets- og høgskoleadministrasjon, og har et internasjonalt og tverrfaglig miljø. Vi har en internasjonal visjon og setter studentene i hjertet av det vi gjør. Vi tilbyr bransjefokuserte studier innen spillteknologi og simulering, animasjon og digital kunst og virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR).

Vi har 280 studenter på våre studieprogrammer innenfor BA i spillteknologi og simulering, BA i animasjon og digital kunst og videreutdanning i virtuell og utvidet virkelighet. En ny mastergrad innenfor spillutvikling og XR er under utvikling. Vi oppfordrer til en tverrfaglig tilnærming med vekt på industristandarder og profesjonell praksis for å forberede våre studenter for omfattende samarbeidsproduksjoner. I tillegg til utdanning spiller Spillskolen en viktig rolle i å fremme et robust og aktivt spillfellesskap gjennom arrangementer og aktiviteter. Det er også en levende utveksling med mange lokale indiespill startups som har sine røtter i utdanningsprogrammene våre. VR / AR og spillselskaper er viktig for utviklingen av regionen.

Høgskolen får betydelig støtte fra lokale og regionale myndigheter så vel som private selskaper. I mai 2018 åpnet høgskolen sammen med offentlig og privat sektor næringssenteret PARK, et interaktivt digitalt senter for samhandling, XR og digital kunnskapsoverføring hvor instituttet blant annet har et moderne Motion Capture studio, showrom for VR/AR/XR og undervisningslokaler.

Les mer om oss her: Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi Institutt for Spillutdanninger – Spillskolen.

 

 

Ansvar og oppgaver

 • Planlegging og oppfølging av forskningsprosjekter, særskilt prosjekter knyttet til XR-utvikling
 • Planlegging og oppfølging av tverrfaglige samarbeid i HINN og eksternt
 • Initiere og lede prosjektgrupper
 • Ha oversikt over relevante forskningsprogrammer nasjonalt og internasjonalt
 • Aktivt bidra til å finne innovative teknologiske muligheter for bærekraftig utvikling
 • Etablere og drifte en prosjekt-plattform for kontinuerlig kvalitetsforbedring, transformasjon, formidling og samhandling
 • Sikre at effektiv kommunikasjon og fremdrift opprettholdes i prosjekter
 • Presentasjon og kursing av medarbeidere
 • Styrke og utvikle nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Delta i søknadsprosesser

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Øvrig informasjon om stillingen

 • Stillingen er fast, 100 %
 • Søknadsfrist: 2. august 2021
 • Tiltredelse ønskes snarest mulig.
 • Noe reisevirksomhet vil måtte påregnes.

Kontakt

Instituttleder Marit Berg Strandvik, Tel: 62517784, Mob: 91555773, e-post: marit.berg@inn.no

Undervisningsleder Bård Gunnerud, Tel: 62517236, Mob: 97009147, e-post: bard.gunnerud@inn.no

Kvalifikasjoner

Utdanningsnivå/fagområde

 • Minimum Mastergrad innenfor teknologiledelse/prosjektledelse eller andre relaterte fagområder er påkrevd
 • Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Pedagogisk kompetanse:
 • Formell pedagogisk kompetanse er ikke påkrevd, men vil være en styrke.

Erfaringskompetanse

 • Det er ønskelig med :
  • erfaring fra entreprenørskap og innovasjon
  • erfaring med XR teknologi-prosjekter eller prosjekter med fokus på digital utvikling
  • erfaring fra større nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter som deltaker og/eller prosjektleder
  • erfaring fra større nasjonale og internasjonale innovasjonsprosjekt og utviklingsarbeid som deltaker og/eller prosjektleder
  • erfaring med endrings- og utviklingsarbeid
  • bred teknologisk erfaring og bransjekunnskap
 • Det kreves minimum 6 års erfaring med prosjektledelse og teknologiutvikling 

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt, spesielt selvstendighet, evne til å jobbe målrettet, sterke relasjonelle og kommunikative ferdigheter, god formidlingsevne, visjonære ferdigheter, evne til å bygge nettverk, lederegenskaper

IKT-kompetanse

 • Særdeles bred og god IT-kompetanse.

Språk

 • Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk muntlig og skriftlig. Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

 

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via “Søk stillingen”

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

 

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1364 SENIORRÅDGIVER i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Søknadsfrist

2. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Hamar

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Hamar

Prosjektleder – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 201303