Hjelp oss å få orden i eget hus!

Informasjonsforvaltning

Om stillingen

I arbeidet med å forvalte fellesskapets verdifulle marine ressurser, det marine miljøet og noen av våre mest framtidsrettede næringer benytter vi i Fiskeridirektoratet store mengder informasjon. Data- og informasjonsmengden er forventet å øke i årene framover. 

Vi har derfor nylig utarbeidet en strategi og plan for informasjonsforvaltning. For å følge opp strategien, har vi etablert et program for informasjonsforvaltning. Programmet vil omfatte en rekke prosjekt som i sum skal sikre at vi har en helhetlig og standardisert tilnærming for å innhente, bruke, dele og formidle data. Organiseringen av informasjonen skal være systematisk og henge sammen med arbeidsprosessene våre. Det betyr at vi må ha orden på dataflyten og prinsippene som ligger til grunn for denne.  

Vi søker derfor etter deg som ønsker å arbeide med å utvikle verktøy og metoder som gjør at vi og andre kan utnytte potensialet i tilgjengelige og framtidige data fullt ut.  

Vi skal ansette to personer. Stillingene vil være ved henholdsvis kyst- og havbruksavdelingen og ressursavdelingen, men vil jobbe sammen i programmet.

Arbeidsoppgaver

 • lede eller delta i prosjekter i program for informasjonsforvaltning
 • utvikle og implementere retningslinjer og standarder som sikrer helhetlig og effektiv informasjonsforvaltning
 • bidra til kompetanseheving på fagområdet informasjonsforvaltning i direktoratet
 • identifisere og fremme forbedringsforslag med mål om en datadreven forvaltning

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning, gjerne flerfaglig, innenfor data science, organisasjonsutvikling, prosjektledelse eller relaterte fagfelt

Ønskelig med: 

 • kjennskap til system og metoder for å innhente, bruke, dele og formidle data 
 • erfaring med å lede arbeidsgrupper og mindre prosjektgrupper
 • erfaring med verktøy for samhandling og prosessarbeid
 • erfaring med utvikling og forvaltning av arbeids- og virksomhetsprosesser

Personlige egenskaper

 • god formidlings- og kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig
 • selvstendig, initiativrik og effektig
 • samarbeider godt med andre
 • arbeider systematisk og evner å løse oppgavene

Vi tilbyr

 • utfordrende oppgaver i et fagfelt og et arbeidsfellesskap i stadig utvikling 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • lønn kr. 530.000,- til kr. 700.000,- per år avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner

Spørsmål om stillingene

Du får vite mer om du ringer fagdirektør og programleder Liv Holmefjord, telefon 95756137

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

27. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Nordnes

Informasjonsforvaltning – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge ID 205732