Prosjektleder for Salten Kultursamarbeid

Om stillingen

Salten Regionråd søker nå etter prosjektleder for Salten Kultursamarbeid som i tett samarbeid med faglig leder og kommunene skal jobbe med å koordinere Saltens arbeid frem mot Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024.

Vi ønsker at den rette personen tar utgangspunkt i Saltenstrategier 2020-2024 og søknaden som ligger til grunn for Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024, for å utvikle Salten fram mot kulturhovedstadsåret.

En viktig del av prosjektgjennomføringen vil være knyttet til samarbeidet opp mot kommunene og andre relevante samarbeidsaktører. En del reisevirksomhet må derfor påregnes.

Kunnskap, ferdigheter og evner vi søker etter

 • Relevant høyere utdannelse på bachelor- /masternivå.
 • Relevant fagkompetanse- og interesse for kultur og kreative næringer.
 • Erfaring og gode resultater fra prosjektledelse i offentlig og/eller privat virksomhet.
 • Evne til målrettet, systematisk arbeid og god dialog med aktuelle samarbeidspartnere.
 • Erfaring fra og evne til å jobbe selvstendig, samt være løsningsorientert.
 • Utadvendt og kontaktskapende, med engasjement og evne til å ta initiativ.
 • God samfunnsforståelse og gode analytiske evner.
 • God muntlig og skriftlige framstillingsevner.
Salten Regionråd

Vi kan tilby

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et godt tverrfaglig miljø og trivelige kollegaer.
 • Stor frihet til å utforme egen arbeidshverdag.
 • Gode muligheter til egen kompetanseutvikling.
 • Mulighet til å påvirke den framtidige utviklingen i Salten.
 • Lønn etter avtale og medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Det vil bli lagt stor vekt på søkerens personlige egenskaper.

Dette er ei toårig prosjektstilling med mulighet for forlengelse. Kontorsted vil være i Bodø, men vi utviser fleksibilitet i forhold til pendling og hjemmekontor.

Søknadsfrist: 28. mai 2021

Henrik Dvergsdal

Spørsmål om stillingen

Spørsmål som gjelder stillingen kan rettes til faglig leder i Salten Kultursamarbeid, Hege Næss Klette, tlf. 990 38 028 eller daglig leder i Salten Regionråd Kjersti Bye Pedersen, tlf. 936 15 198.

Søknad sendes elektronisk via linken nedenfor, I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis ihht krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Om Salten Regionråd

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom de ti kommunene i Salten, hvor hovedoppgaven er å iverksette viktige regionale utviklingsoppgaver og å forene kommunene i en felles regionalpolitikk. Regionrådets administrasjon har til sammen 10 ansatte.

Salten består av de ti kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten ligger i Nordland fylke og kan by på fem nasjonalparker, lang og vakker kystlinje, Norges nest største isbre, en fantastisk skjærgård og øyrike, grotter, mektige fjell og et godt og variert kulturtilbud. 

I Salten kan du både ta del i et pulserende kultur- og byliv og ha unike naturopplevelser. Salten besitter store naturressurser og har en sterk og konkurransedyktig industri med stort potensial for videre vekst. Viktige næringer er eksportrettet og kraftforedlende industri, vannkraft, bygg og anlegg, marine næringer og skog- og landbruksnæringer, reiseliv og tjenesteytende næringer, i tillegg til offentlig sektor.

Søknadsfrist

28. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bodø

Omfang

Heltid

Varighet

Prosjekt

Arbeidssted

Bodø

Prosjektleder Salten Regionråd – Jobbnorge