Ønsker du å gjøre en forskjell?

Vi trenger deg som HR-leder​

HR-leder – Fellestjenester

Har du lyst til å bidra til en organisasjon hvor folk trives, og har lyst å arbeide – og være med i å skape fremtidens beste kommune å bo i?
Gildeskål kommune har ledig stilling som HR leder – fellestjenesten

Vi trenger deg som HR- leder som ønsker å utgjøre en forskjell. En kollega som alltid ser muligheter og kan bidra til at Gildeskål oppleves å være en god plass for gammel og ung.

Vi leter etter en HR leder med stort faglig og personlig engasjement – og et brennende ønske om å ta både operativt og strategisk ansvar for HR og personalområdet i hele organisasjonen. En tydelig leder som gjennom et godt samspill med sine ansatte, øvrige ledelse, og tillitsvalgte bidrar til å utvikle Gildeskål kommune som arbeidsplass der folk opplever trivsel og utvikling. HR leder er nestleder for fellestjenestene – og svarer i det daglige til kommunalsjef for fellestjenester. HR leder inviteres ved behov til å delta i kommunedirektørens strategiske ledergruppe i forhold til HR feltet.

Arbeidsoppgaver

 • Operativt og strategisk ansvar for arbeidsområdene HR/organisasjon og dokumentasjon (arkiv)
 • Bidra og utøve lederstøtte i hele organisasjonen
 • Ta en rolle i organisasjons- og ledelsesutvikling i hele organisasjonen
 • Ansvar for HMS arbeidet, drift og utvikling
 • Strategisk kompetanseplanlegging og rekruttering
 • Saksbehandler til politiske saker
 • Nøkkelrolle i en tett – konstruktiv og god dialog med de tillitsvalgte

Kvalifikasjoner

 • Minimum treårig relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå.
 • Ledererfaring
 • Relevant og praktisk erfaring med personalarbeid/HR
 • Forståelse for offentlige budsjett og økonomistyring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • God kompetanse på relevante IT-verktøy, samt evne til raskt å sette seg inn i nye systemer

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring fra:

 • prosjektarbeid
 • informasjon og samfunnskontakt
 • offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å helhetstenkning på tvers av fag
 • Kjennskap til relevant lovverk (HR, personalforvaltning)
 • Gjennomføringskraft og initiativ
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Evne til å tenke analytisk, være tydelig og pålitelig.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Selvstendig og helhetlig lederrolle.
 • Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Medbestemmelse i utforming av egen arbeidsplass.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Flyttegodtgjørelse etter Gildeskål kommunes reglement. 
 • Hjelp til å skaffe bolig

Generell informasjon

Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt. Søkere med utdannelse fra andre land enn Norge må fremlegge godkjenning av sin utdannelse fra www.NOKUT.no inklusiv vitnemål på engelsk eller norsk.  Tiltredelse etter avtale.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.
Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Søknad

Søknad m/cv og kopi av vitnemål, attester og informasjon om minst to referansepersoner sendes elektronisk innen søknadsfristens utløp.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.

Om søknaden ønskes unntatt offentlighet må dette grunngis. Om kommunen ikke tar forespørselen til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentliggjøring av søkerliste, for da eventuelt å kunne trekke søknaden. 

Mer informasjon om Gildeskål kommunes organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.gildeskal.kommune.no.

Arbeidssted: Inndyr
Søknadsfrist: 24. april 2023

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Foto: Henning Didriksen. Sandhornet, Femris, Forstranda og Inndyr

Kontaktinformasjon

Eva Stokvik
Kommunalsjef Fellestjenester
Geir Mikkelsen
 E-post:mikgei@gildeskal.kommune.no

Gildeskål kommune er delt inn i fire tjenestenivåer med virksomheten Helse og omsorg, Familie, oppvekst og kultur, og Plan og Samfunn som de tre virksomhetene som yter tjenester til Gildeskål kommunes innbyggere.

Fellestjenester er den administrative virksomheten som gir råd, veiledning, støtte og hjelp til alle ansatte i Gildeskål kommune. De består av enhetene Servicekontor, postmottak/arkiv, HR/personal, lønn, økonomi/faktura/innkreving, prosjektmedarbeider og politisk sekretær, med 10 ansatte. Fellestjenester har kontorer på Kommunehuset på Inndyr.  

Med flyplass, universitet og byen Bodø en svipptur unna, kan du bli med i vårt ambisiøse team der Gildeskål skal være «tøffingen i Salten». Å eg veit meg eit land handler om vår stolte historie, flotte folk i variert natur fra hav til fjell, og spenstige visjoner for framtida. Bli med da vel!

Om du liker gode naturopplevelser er definitivt Gildeskål stedet for deg. Topptur eller liten tur, fjellklatring eller mer rusle i skogen tur, kajakkturer eller båtturer i vår vakre skjærgård. Vi garanterer at her finner du turen som passer deg.  

HR-leder