100% fast stilling som personalsjef

Om oss i Brønnøy

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia – midt i landet – med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv.

Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

Om stillingen

Brønnøy kommune har ledig stilling som personalsjef.

Stillingen er direkte underordnet kommunedirektøren og er tillagt personalansvar for personalavdelingen. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe. Personalsjefen har myndighet på vegne av kommunedirektøren innen personalområdet i kommunen.
 

Søla fotofilm

Arbeidsoppgaver

Hovedansvar for vedlikehold og utvikling av kommunenes overordnede personalpolitikk

Hovedansvar for avtaleverk, lokale lønnsforhandlinger samt lede kommunens administrative forhandlingsutvalg

Personal- og økonomiansvar for personalavdelingen.

Hovedansvar for samordning av lederutvikling og lederopplæring

Ansvar for dialog og samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene gjennom planlagte og jevnlige møter med hovedtillitsvalgte

Koordinering av kommunens HMS-arbeid og ivaretakelse av IA-avtalen

Koordinering og saksbehandling opp mot Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget

Koordinering av og utvikling av kompetanse- og utviklingsplaner

Koordinering, vedlikehold og utvikling av rutiner og prosedyrer innen området

Bistå kommunedirektør og virksomhetsledere i personalspørsmål

Gjennomføring av kommunens felles velferdstiltak

Delta aktivt i organisasjonsutvikling

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning.
 • Utdanning i ledelsesfag fra høyskole/universitet er ønskelig
 • Det er en fordel med HRM utdanning.
 • Ledererfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor
 • God kunnskap om personalforvaltning
 • God kunnskap om offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Innbyr til tillit, er undrende og ydmyk for kunnskap
 • Evner å fange opp det som rører seg internt og eksternt, og handler deretter
 • Evner å ta helhetsperspektiv og kan prioritere innsatsen på flere komplekse saksfelt
 • Evner å håndtere stress og mestre komplekse oppgaver
 • Evner å kommunisere tydelig og inspirere omgivelser
 • Evne til nytenking og å motivere for endring
 • Evne til gjennomføring
 • Evner å bygge relasjoner innad i gruppen og til øvrige områder og avdelinger i kommunen
 • Egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et lederfellesskap med høy kompetanse
 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon

Spørsmål om stillingen

 • Konstituert kommunedirektør Frank G. Nilssen tlf.: 75012030 /93412086.

Generell info

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Søknadsfrist

15. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Brønnøy

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Rådhuset

Personalsjef – Brønnøy kommune – Jobbnorge – ID 209183