Vår direktør gjennom mange år går av med pensjon. En sentral, spennende og utviklende topplederstilling blir ledig. FeFo søker:

Direktør

Direktør

Som direktør vil du ha totalansvar for FeFo sin virksomhet innenfor vedtatt strategi og budsjetter.  Du vil ha ansvar for å lede og videreutvikle FeFo i tråd med oppdraget. 

Du er en synlig og samlende leder, som evner å skape resultater, entusiasme og aksept for felles mål og retning. Du kommuniserer godt på alle nivå, og skaper gode relasjoner internt og eksternt.  Du forstår helheten og direktørens rolle i egen ledergruppe.

Sentrale ansvarsområder

 • Topplederansvar iht. styrets strategiske vedtak og delegasjon
 • Lede FeFo sitt strategiske arbeide
 • Strategisk samarbeid med fylkestinget, Sametinget, kommuner og andre interessenter
 • Øverste personalansvar for alle ansatte
 • Organisasjonsutvikling, herunder utvikle god teamledelse i et høykompetent fagmiljø i en desentralisert organisasjon
 • Kommunikasjon, omdømme og nettverksbygging
 • Økonomi og budsjettansvar
 • Styrearbeid

Ønsket bakgrunn

 • Utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • Relevant ledererfaring med resultatansvar på høyere nivå
 • Erfaring fra organisasjonsutvikling og personalledelse 
 • Kompetanse om relevante lover, avtaleverk og forhandling (forstå Finnmarkslovens kontekst)
 • Kompetanse om offentlig saksbehandling   
 • God kjennskap til samisk kultur, språk og samfunnsliv i Finnmark

Ønskede lederegenskaper

Vi søker en utviklingsorientert og samlende leder med handlekraft og struktur. Vår nye direktør er flink til å kommunisere og å bygge nettverk. Du må like å jobbe utadrettet mot eksterne miljøer samtidig som du mestrer å skape godt samarbeid internt.

Eventuelle spørsmål om stillingene kan rettes til Essensi v/ Olaf Havdal, tlf.: 971 26 035 eller til styreleder Kurt Wikan tlf.: 900 32 225

FeFo tilbyr en spennende og utfordrende topplederstilling i en svært viktig organisasjon, samt konkurransedyktige betingelser.

Kontorsted er Lakselv.

Søknadsfrist 1. november 2023.

Olaf Havdal
Essensi
Tlf. 971 26 035

Kurt Wikan
Styreleder i Finnmarkseiendommen – Finnmárkkuopmodat (FeFo)
Tlf. 900 32 225

FeFo ønsker at arbeidsstyrken skal avspeile sammensetningen i befolkningen og oppfordrer derfor interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt offentlighet må begrunnes nærmere. Hvis ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet.

Direktør – Finnmarkseiendommen – Finnmárkkuopmodat (FeFo) – Essensi