Lederstilling med ansvar for fremtidig energiløsning i Longyearbyen 

Daglig leder

Om stillingen

Svalbardsamfunnet har siden 1947 fått levert elektrisitet og fjernvarme fra kullkraftverket i Longyearbyen. Fra og med høsten 2023 legges kullkraftverket ned, og i en overgangsperiode vil et dieselkraftverk levere nødvendig energi. Frem mot 2030 skal denne energien erstattes med nye fornybare energikilder.   

For å lede denne omstillingen, og samtidig sikre Longyearbyen en sikker og forutsigbar energiløsning, søker vi daglig leder til Svalbard Energi AS.  

Daglig leder har ansvar for daglig drift, utvikling av robust og grønn energiløsning, styring av store prosjekter, samt utvikling av organisasjonen Svalbard Energi i takt med hva den nye energiløsningen vil kreve.  

Daglig leder rapporterer til styret i Svalbard Energi AS.   

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning. 
 • God strategisk forståelse. 
 • God kunnskap om produksjon og distribusjon av energi. 
 • Ledererfaring fra oppfølging av komplekse utfordringer og prosjekter.
 • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt. 

Vi ser etter deg som

 • Er en tydelig og samlende leder. 
 • Liker utvikling og prosjektarbeid.
 • Har meget god gjennomføringsevne. 
 • Er god til å utvikle medarbeidere, og bygge organisasjon. 
 • Har gode kommunikasjons og samarbeidsegenskaper, og er en relasjonsbygger.  
 • Har lyst og evne til å bidra i bedriften og samfunnet på Svalbard.

Vi tilbyr

En sjelden spennende og utfordrende lederstilling i energibransjen, med store krav til endring og fornying.  

Konkurransedyktig betingelser. 

På Svalbard blir lønn og pensjon skattlagt etter en sats på 8 pst. opp til 12 G, og med 22 pst. for inntekt over 12 G. I tillegg kommer trygdeavgift for tilsatte som er medlem av den norske folketrygden.

Å være på Svalbard er for mange en stor og spesiell opplevelse.  Som daglig leder i Svalbard Energi AS får du tilgang til et friluftsliv og et samfunn som du ikke finner noe annet sted i verden. 

Daglig leder må ha bosted i Longyearbyen.  Vi er behjelpelig med å skaffe bolig.

Generell informasjon:

Det gjøres oppmerksom på at Svalbard Energi AS som et heleid offentlig selskap  er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste med navn, kjønn, sted og alder. Kandidater som særskilt ønsker seg unntatt offentlighet må begrunne dette i søknaden og vil bli kontaktet for nærmere avklaringer. Dersom søknad om anonymitet ikke innvilges, får man mulighet til å trekke seg fra prosessen. 

Søknadsfrist: 6. november 2023
Arbeidsted: Longyearbyen

Tiltredelse mai 2024. 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

 • Styreleder Eirin Kjølstad, (90565329) –  Eirin.Kjolstad@arva.no.
 • Rekrutterer Leif Magne Hjelseng /NNL (97193409) – lmh@nnl.no 

Henvendelser i en tidlig fase behandles konfidensielt.

Svalbard Energi AS 

Svalbard Energi sin primæroppgave er å sikre energiforsyningen til innbyggere og næringsliv i Longyearbyen. I dag leveres energien fra et kullkraftverk med 20 MW termisk energi og tilsammen 11 MW elektrisk energi. Fra første januar 2023 gikk Svalbard Energi fra å være en integrert del i Longyearbyen lokalstyre til å bli et heleid AS under samme eier. 

Regjeringens forslag til rammer for en energiplan for Longyearbyen danner grunnlaget for at kullkraftverket avvikles til fordel for en sikrere og mer klimavennlig energiløsning. Løsningen skal baseres på et nytt krafvarmeverk i kombinasjon med fornybar energi og økt satsing på energieffektivisering.ds

Premissene for utarbeidet energiplan er at fornybar energi skal fases inn så raskt som mulig med mål om at fornybare løsninger skal utgjøre hovedforsyningen. Dette betyr at Svalbard Energi AS de neste årene vil gjennomføre store endringer i sin energiforsyning i Longyearbyen. 

Svalbard Energi har sitt eget styre med overordnet ansvar for selskapet.  

Svalbard Energi AS – Daglig leder – NNL