Entur AS søker

Direktør Data og Innsikt

Et samlet kollektiv Norge
Entur er et ledende offentlig teknologi- og serviceselskap. Vi har fått en stor oppgave — å skape en moderne infrastruktur som får mennesker til å reise grønnere, byer til å bli smartere og samfunnet mer bærekraftig. For at det skal skje, er det nødvendig å utvikle sømløse løsninger for hele kollektiv-Norge. Ved å samle alle kollektivselskaper, stoppesteder og ruter på ett sted, dekker Enturs data hver krik og krok i det langstrakte landet vårt. Målet er å gjøre det enklere for de reisende å velge kollektivt. Våre tjenester skal endre måten vi forflytter oss på og skape en bedre fremtid.

Det er bare 4 år siden vi startet opp, og som et ungt selskap jobber vi med den nyeste teknologien. Vi vokser raskt og er i dag over 150 utviklere. Enheten for data og innsikt består i dag av ca 10 medarbeidere, en produkteier og en teamlead.

Direktør Data og Innsikt

Vi har fått i ansvar å etablere en nasjonal dataplattform for all kollektivtrafikk. Til å lede dette arbeidet søker vi etter en faglig dyktig og engasjert leder som brenner for det viktige samfunnsoppdraget til Entur.

Som Direktør for Data og Innsikt vil du ha det overordnede ansvaret for etablering og utnyttelse av en nasjonal dataplattform for innovasjon og utvikling gjennom ny innsikt i kollektivsektoren. Du vil også være ansvarlig for å utarbeide strategi og planer for avdelingen. Det er også viktig at du evner å lede og koordinere arbeidet med eksterne aktører for å etablere det nødvendige samarbeidet for utveksling av data. Data og Innsikt vil ha ha en viktig oppgave med å styrke arbeidet vårt med innsikt og innovasjon i samferdselssektoren.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for at selskapet leverer på mandatet gitt av Samferdselsdepartementet for etablering av en Nasjonal Dataplattform for kollektivsektoren
 • Ansvar for å utarbeide strategi, planer og «business caser» for data og innsiktsområdet
 • Ansvar for å utvikle konsepter og synliggjøre verdibidrag for Entur og sektoren
 • Lede og koordinere arbeidet med eksterne aktører i samferdselssektoren og privat sektor for å etablere nødvendig samarbeid for utveksling av data
 • Lede og koordinere arbeidet med etableringen av dataplattformen i Entur
 • Bidra til økt utnyttelse av data og innsikt i utviklingen av Entur gjennom smarte produkter og tjenester
 • Være en ambassadør og evangelist både eksternt og internt for Enturs rolle og posisjon for en nasjonal dataplattform i samferdselssektoren.

Krav til kompetanse

 • Relevant høyere utdanning, gjerne med teknologisk innretning. Minimum på bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte formell kompetanse
 • Ledererfaring fra teknologimiljøer, fortrinnsvis offentlig sektor
 • Kunnskap og erfaring med stordata, maskinlæring og kunstig intelligens
 • God forståelse for muligheter og begrensninger knyttet til datadeling og GDPR
 • God kjennskap til arbeidet med datadeling i offentlig sektor
 • Du har svært god muntlig og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk

For å lykkes i rollen er det viktig at du er analytisk sterk og har en god forståelse for data og innsikt. Du evner å se både helhet og muligheter. Som vår nye direktør er det viktig at du har et digitalt tankesett og er teknisk kompetent. Du har et leveransefokus og har en god forståelse for smidig utvikling. Det er viktig at du evner å bygge tillit og relasjoner.

Entur tilbyr:
Vi tilbyr den gode følelsen av å løse et viktig samfunnsoppdrag. Du vil få utfordrende arbeidsoppgaver i en kunnskapsrik og solid organisasjon. Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø i nye og moderne lokaler i Oslo sentrum.

Vi tilbyr selvfølgelig også̊ god lønn og betingelser etter avtale. Du vil også være en del av vår gunstige pensjonsordning. Vi er seriøse på̊ kompetansehevende tiltak, for vi tror man aldri er helt utlært, og vi håper at du vil være med å lære nye ting sammen med oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med Capus, ved Jonas Rambæk (93 24 21 33/ jr@capus.no) eller Anders Kihle (97 76 78 16/ak@capus.no)

Søknadsfrist: Snarest, kandidater vurderes fortløpende

Capus – Entur – Direktør Data og Innsikt