Entur AS søker

Direktør for Digitale Tjenester

Entur ble stiftet i 2016 og er et heleid statlig selskap. Entur tilbyr grunnleggende, kostnadseffektive og konkurransenøytrale tjenester knyttet til reiseplanlegging og billettering innen kollektivsektoren. Entur kobler kollektiv-Norge sammen så det blir enkelt å planlegge, kjøpe og reise kollektivt. Entur har til sammen 250 ansatte fordelt på 5 lokasjoner i Norge, og har hovedkontor i Oslo.

Direktør for Digitale Tjenester

Entur søker Direktør for Digitale Tjenester. Bli med på reisen!

Ny direktør skal lede Entur sin avdeling for Digitale Tjenester, og sikre at Entur kontinuerlig leverer moderne, sikre og gode løsninger til kollektiv-Norge. Avdelingen for Digitale Tjenester består av rundt 150 utviklere fordelt på 20 utviklingsteam. Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Sentrale oppgaver:

 • Videreutvikle enhetens kompetanse og kapabilitet til å levere digitale tjenester, optimalisere arbeidsformer og læring på tvers av aktiviteter
 • Videreutvikle og optimalisere en metodikk og kultur basert på smidige prinsipper, DevOps og OKR
 • Utvikle enheten fra en gründerfase til større grad av struktur og forutsigbarhet gjennom å bygge strukturkapital
 • Utvikle den digitale enheten til å bli enda mer kundeorientert i sitt arbeide og leveranser
 • Sikre gode prioriteringer på tvers av krevende kunder og en sammensatt systemportefølje
 • Øke antall faste ansatte betydelig gjennom målrettet rekrutteringsarbeid 
 • Fremme samarbeid og kompetansedeling på tvers av hele selskapet
 • Som medlem av ledergruppen; bidra til en strategisk og helhetlig utvikling av Entur 
 • Sørge for et godt arbeidsmiljø, en kultur med høy grad av service mot interne og eksterne kunder og høyt motiverte medarbeidere som leverer på avdelingens mål

Vi søker deg som har relevant erfaring fra lederroller i et internt utviklingsmiljø i privat eller offentlig sektor, eller i et konsulentselskap med omfattende erfaring fra ledelse av smidig utvikling. 

Muligheter: 
 • Entur har et viktig samfunnsoppdrag; å gjøre det enklere for befolkningen å reise grønt og kollektivt
 • Entur jobber med de aller siste og nye forretningsmodellene innen transportløsninger
 • Entur tilbyr et dynamisk leveranseorientert og teknisk fagmiljø bestående av en miks av egne ansatte og konsulenter
 • Entur er i støpeskjeen for å få implementert en organisasjon med høy grad av autonomi for det enkelte team, guidet av en tydelig strategi og en omforent målstyring basert på OKR
 • Entur fokuserer både på verdieffektive systemleveranser med strenge krav til kvalitet og tilgjengelighet, samtidig som de jobber med å være oppdatert på muligheter i fremtidsrettet teknologi
 • Entur er blant de aller mest fremoverlente, moderne og smidige virksomheter i offentlig sektor i Norge 
 • Entur kan demonstrere en meget god leveranseevne, blant annet ved å ha levert på tid og kvalitet til Jernbanereformen og en nær 100% modernisert plattform og systemportefølje – skysatt på GCP
 • Rett kandidat får stor påvirkningskraft på hele Enturs og enhetens strategi
 • Rollen har et betydelig budsjett- og personalansvar
 • Gode og konkurransedyktige betingelser

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt gjerne våre rådgivere i BackerSkeie; Trygve Langholm (tel: 916 46 468) eller Emilie Landmark Komnæs (tel: 971 04 690) for en konfidensiell samtale. Søknad sendes via “Karriere” på www.backerskeie.no innen 22. april. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontakt
Trygve Langholm, Partner, BackerSkeie, 916 46 468
Emilie Landmark Komnæs, Senior associate, BackerSkeie, 971 04 690

Arbeidssted
Rådhusgata 5, 0151 Oslo

Søknadsfrist: 22. april 2021

BackerSkeie – Entur – Direktør for digitale tjenester