IT-direktør med sans for endring og stabilitet

Om stilling

Fiskeridirektoratet forvalter og kontrollerer noen av Norges mest fremtidsrettede næringer, fiskeri og havbruk. Erna Solbergs havpanel har lansert en global handlingsplan for rene og rike hav, der havene spiller en avgjørende rolle for å løse klimakrisen, sikre matforsyningen og bevare de marine økosystemene for fremtidige generasjoner.

Fiskeridirektoratet er en viktig brikke i dette arbeidet. Vi forvalter ressursgrunnlaget og de marine næringene slik at det skapes verdier for hele det norske samfunnet i dag og i fremtiden. Direktoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, gir råd basert på kunnskap og gjennomfører de vedtakene som blir bestemt i departement og regjering.

Fiskeridirektoratet har 420 ansatte. Rundt halvparten arbeider i våre fem regioner langs kysten, fra Vadsø til Fredrikstad. Den andre halvparten arbeider ved hovedkontoret i Bergen.

IT-avdelingen har 31 medarbeidere fordelt på to seksjoner. I tillegg jobber til enhver tid en rekke innleide konsulenter på avdelingen.

Systemseksjonen utvikler og drifter direktoratets fagsystemer, herunder også system for utveksling av data med samarbeidende parter både nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen er delt inn i team som hver har ansvar for ett eller flere utviklingsprosjekter og som arbeider tett med produkteiere fra andre avdelinger.

Teknisk seksjon installerer og drifter nettverk, servere, pc-er, annet teknisk utstyr og standard programvare. De betjener også brukerstøtten.

Avdelingen har i dag en sentral rolle i digitaliseringen av Fiskeridirektoratets oppgaver og leveranser. Vi forholder oss til regjeringens digitaliseringsstrategi og andre sentrale føringer. I tillegg til de konkrete utviklingsprosjektene fokuserer vi på oppgaver som informasjonssikkerhet, brukerretting, deling av data, rammeverk og informasjonsforvaltning. Digitalisering innebærer endring – for den enkelte ansatte og for organiseringen av arbeidet. Alle disse spennende prosessene er direktoratet i dag midt inne i.

IT-direktøren er en del av ledergruppen i direktoratet og rapporterer til fiskeridirektøren.

Du finner mer om direktoratet, våre oppgaver og strategier på https://www.fiskeridir.no/Om-oss

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle IT-avdelingen til beste for direktoratets oppgaveløsing og for de ansatte
 • Legge til rette for dialog mellom utviklingsteamene og med andre fagmiljø i direktoratet
 • Samhandle med eksterne partnere, som fiskesalgslag, forskningsinstitusjoner og andre etater
 • Bidra i utviklingen av strategier, i teknologivalg og prioriteringer innenfor digitalisering
 • Bidra til utvikling av digitale løsninger som er effektive, brukerrettede og som sikrer god kvalitet i alle ledd
 • Inngå i Fiskeridirektoratets ledergruppe

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Ledererfaring, gjerne fra komplekse organisasjoner i endring og/eller fra offentlig virksomhet
 • Høyere relevant utdanning

I tillegg bør du ha:

 • Erfaring fra og kunnskap om større IT- og digitaliseringsprosjekter
 • Innsikt i IT-faglige prosesser og arbeidsmetoder
 • Erfaring med å styre eksterne ressurser og samtidig bygge opp og utvikle intern kompetanse
 • Interesse for informasjonsforvaltning

Personlige egenskaper

 • Strategisk og helhetstenkende
 • Liker endringer og ser mulighetene dette gir, men klarer likevel å holde stø kurs hvor du jobber strukturert og målrettet
 • Liker å samhandle og jobbe på tvers av fag
 • Liker å lære nye ting og holde deg oppdatert
 • Lyttende, involverende, tydelig, ærlig og god til å kommunisere

Vi tilbyr

 • Lønn: kr. 900.000 – kr. 1.000.000. Noe høyere lønn kan avtales for spesielt godt kvalifiserte søkere.
 • Spennende og utfordrende oppgaver innen et fagfelt i rask forandring
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid

Spørsmål om stillingen

Dersom du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med konstituert fiskeridirektør Per Sandberg på telefon: 902 19 680

Interesserte kan uforpliktende også ta kontakt med våre rådgivere Per Inge Hjertaker / Asbjørn Grini i rekrutteringsselskapet Headvisor på telefon 917 29 682 / 917 94 825.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg som søker kan gjøres offentlig selv om du selv har bedt om konfidensiell behandling. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova §25.

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

17. januar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

IT-direktør – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge