Har du et brennende engasjement for næringslivet i Vest-Lofoten?

Er du en samfunnsengasjert relasjonsbygger med gode kommunikasjonsevner?

Bli med på laget som vår nye Daglig leder! Vi tilbyr en spennende jobb med muligheter og utfordringer i en viktig rolle for Vest-Lofotens næringsliv. Du er Næringsforeningens ansikt utad, og jobber tett med styret, medlemmer, kommunene og øvrige sentrale samarbeidspartnere.

Trigges du av å skape noe sammen med andre? Vi søker deg som er proaktiv, selvgående og samarbeidsorientert og som har et bredt nettverk og godt kjennskap til næringslivet i Vest-Lofoten!

Arbeidsoppgaver

 • Medlemskontakt og relasjonsbygging
 • Informasjons- og kommunikasjonsansvarlig
 • Bruk av sosiale media og godt samspill med media
 • Markedsføring og salg
 • Prosjektledelse og prosjektstyring
 • Forberedelser, gjennomgang og etterarbeid styremøter
 • Initiere, organisere og gjennomføre medlemsmøter, kurs, foredrag, og etablere arenaer for erfaringsutveksling og næringsutvikling
 • Delta på bransjemøter og seminarer mv.
 • Drive et fruktbart og tillitsfullt samarbeide med kommunene og andre sentrale aktører
 • Næringslivets talerør i ulike fora gjennom resultatorientert fokus på å fremme aktuelle saker på vegne av medlemmene
 • Praktisk administrasjon av foreningen

Kvalifikasjoner

Vi leter etter deg som ser fremtida i et lønnsomt og utviklende næringsliv i Vest Lofoten, og som drives av å skape resultater. Du har høy gjennomføringsevne, har stor erfaring med, og liker å bygge relasjoner.

I tillegg ønsker vi at du:

 • er strukturert, arbeider selvstendig og målrettet
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har høy arbeidskapasitet
 • motiveres av utfordringer
 • fortrinnsvis har kjennskap til lokalt næringsliv og et bredt nettverk
 • kunnskap om politiske prosesser og beslutningssystem er en fordel, men ingen forutsetning

Vi tilbyr

 • En unik posisjon inn mot næringslivet, det offentlige og det politiske miljø.
 • En selvstendig stilling med stor grad av frihet til å forme egen hverdag.
 • Et stort nettverk av medlemmer og et styre som heier deg frem.
 • Innsikt i samfunnsutviklingen i vår region.

En svært spennende stilling med stor påvirkningskraft, og muligheten til å gjøre noe viktig for våre flotte lokalsamfunn.

Søknadsfrist: 26. september 2023

Tiltredelse: etter avtale

Fortrinnsvis ønsker vi å ansette deg i 100% stilling, men kan også se på muligheten for andre modeller som passer deg og oss.

Kontorsted: Leknes, men med hele Vest-Lofoten som arbeidsområde

Er du den vi leter etter?  Ta kontakt med styreleder Sten Roger Sandnes,
tlf 907 26 641, srs@vlnf.no eller styremedlem Merete Fæste Jentoft tlf. 918 60 358, merete.jentoft@insula.no

Vest-Lofoten Næringsforening er en uavhengig interesseorganisasjon som representerer felleskap og samarbeid mellom de tre vestlige fastlandskommunene i Lofoten.

Vår jobb er å påvirke regional næringsutvikling og politikk, skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling, og markedsføre vår attraktive region.  Medlemsmassen spenner fra enkeltpersonsforetak til bedrifter med langt over hundre ansatte, noe som speiler det frodige næringslivet i Vest-Lofoten. Vi er en aktiv næringsforening som er opptatt av å skape gode rammebetingelser for disse, og sørge for at næringslivets interesser høres både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vest-Lofoten Næringsforening har et godt samarbeid med politisk og administrativ ledelse i kommunene, om saker av strategisk viktighet for næringsutvikling så som kvalitet på kommunal tjenesteyting, kommunalt planverk, samferdsel, sykehus og kommunen som medspiller på laget for god næringsutvikling i regionen. www.vlnf.no

Vi samarbeider med de andre næringsforeningene i Lofoten, og er styremedlem i Lofoten Næringsforum som er et samarbeidsorgan for alle næringsforeningene i Lofoten. Vi samarbeider i så måte med Lofotrådet om viktige saker som berører hele Lofoten. Vest-Lofoten Næringsforening er også medlem i NHO / Næringsforum Nordland.

Insula – Vest-Lofoten Næringsforening – Daglig leder – [#]