SEARCH & REKRUTTERINGSTJENESTER · PORSGRUNN

GREP Grenland - Daglig leder

Er du en leder med hjerte for mennesker?

Daglig leder søkes til selskap med hjerte for mennesker

GREP Grenland AS er en arbeidsinkluderingsbedrift som er eid av de fire grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan.

Stortinget har gitt NAV og arbeidsmarkedsbedriftene i oppdrag å sørge for arbeidsinkludering for flest mulig. Alle som er i stand til det skal få og beholde en jobb. I GREP skjer dette i form av over hundre ordinært ansatte, flere hundre personer på varig tilrettelagt arbeid, og ikke minst ved fullt trykk på kvalifisering og formidling til arbeid for svært mange personer hvert år. Oppdraget er gitt og utføres i nært samarbeid med NAV og bedrifter i Vestfold og Telemark. GREP Grenland AS har hovedkontor i Porsgrunn. Utover dette har GREP Grenland AS flere ulike lokasjoner i Grenland. Alle GREP Grenland AS sine lokaler rommer aktiviteter som til sammen bidrar til å gi alle mennesker muligheten til å yte sitt beste.
 

Som daglig leder for GREP Grenland vil du ha totalansvar for selskapets utvikling og vekst. En naturlig del av daglig leders arbeidsoppgaver vil være å følge opp selskapets strategi- og virksomhetsplaner samt sørge for god økonomisk kontroll. Du vil ha direkte personalansvar for 13 områdeledere og det overordnede ansvaret for ca. 400 medarbeidere fordelt på seks lokasjoner i Skien, Porsgrunn og Bamble.

Vi ser for oss at du har solid kompetanse innen strategi og ledelse. Du er en utviklings- og endringsorientert leder med fokus på gjennomføring og fremdrift. Du har god rolleforståelse med god innsikt i kommunal forvaltning, og manøvrerer deg godt i grensesnittet mellom administrasjon og politikk.

Du er utviklingsorientert og handlekraftig, med gode relasjonsskapende egenskaper. Du mestrer rollen som initiativtaker, iverksetter og gjennomfører, også er du genuint opptatt av å skape en arbeidsplass som ansatte og brukere er stolte av og trives på. 

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operativ ledelse av selskapet – herunder aktiv personalledelse, nært samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, samt samarbeide godt med styret og de ansattes organisasjoner
 • Sørge for at bedriften er en konkurransedyktig og foretrukken leverandør i anbudsrunder
 • Løpende økonomistyring og rapportering
 • Ansvarlig for oppsett, oppfølging og videreutvikling av budsjett og prognose
 • Legge til rette for og etterstrebe et godt arbeidsmiljø i hele organisasjonen

Kvalifikasjoner

Du trenger å ha lang relevant erfaring for å lykkes i denne rollen, og mest sannsynlig har du

 • Erfaring som leder på relevant nivå fra en eller flere komplekse organisasjoner
 • Kjennskap til arbeidsinkludering og attføring
 • God forretningsforståelse og kunnskap om arbeidsmarkedet
 • Erfaring med å presentere for små og store grupper 
 • Innsikt i kommunal forvaltning og forståelse for politiske prosesser
 • Erfaring fra mediehåndtering 
 • Hatt en sentral rolle ved gjennomføring av endringsprosesser

Personlige egenskaper

Du som øverste leder bør du ha noen helt spesielle egenskaper for å fylle denne rollen. Vi mener du må kunne:  

 • Skape engasjement og begeistring
 • Samarbeide og bygge gode relasjoner på alle nivåer i organisasjonen
 • Lytte og inkludere, og evne å se dine ansatte, møte dem med trygghet i din kommunikasjon som både er tydelig og viser forståelse 
 • Være serviceinnstilt overfor kunder og oppdragsgivere
 • Ha gode gjennomføringsevner, og du lander igangsatte prosjekter
 • Jobbe strukturert og systematisk
 • Stille krav og forventninger med en god og empatisk tilnærming

Vi tilbyr

 • En mulighet til å lede og utvikle et selskap med dyktige medarbeidere i en spennende fase
 • En spennende stilling der du får være med å bygge et godt samarbeidsklima
 • Få ta del i menneskers mulighet til å realisere drømmer
 • Være en sentral del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Bygge selskapet videre til å bli en foretrukken leverandør
 • Konkurransedyktige betingelser 

For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Rolv Brudal, Senior Manager på rb@hudsonnordic.com / +47 47 35 13 93 eller Kristin Halvorsen, Senior Consultant på kh@hudsonnordic.com / +47 97 66 25 33

GREP Grenland – Daglig leder – Hudson Nordic