Til å lede og videreutvikle Iris Produksjon AS søker vi:

Daglig leder

Er du den rette personen til å ta ledelsen i Iris Produksjon og bidra til at selskapet tar nye steg?

Iris Produksjon lyser nå ut en spennende og utfordrende lederstilling i et solid, utviklingsorientert og veldrevet industriselskap. Selskapet er et heleid datterselskap i konsernet Iris Salten. 

Selskapet er tuftet på dyktige medarbeidere som bidrar med sin fagkompetanse og erfaring, og en kultur for å være løsningsorientert og fremoverlent. Som daglig leder i Iris Produksjon er du synlig, trygg og samlende for teamet som sammen skal oppfylle selskapets målsetninger og visjon. 

Avfallsbransjen er i rivende utvikling og sterk vekstDu har tydelige ambisjoner om å videreutvikle selskapet og har stor evne til å se selskapets strategiske utvikling i et samfunnsperspektiv. 

Sammen med de ansatte i Iris Produksjon vil du bidra til at Iris-konsernet har fremtidsrettede løsninger for viderebehandling av avfall fra vår region.

Ønsket bakgrunn er:

 • Dokumenterbar ledererfaring fra relevant virksomhet
 • Solid driftskompetanse 
 • Erfaring fra å utvikle en organisasjon
 • Strategisk kompetanse
 • God forståelse for økonomi
 • Høyere relevant utdanning er ønskelig, men relevant erfaring og dokumenterbare resultater kan kompensere for formell utdanning
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

Ønskede lederegenskaper:

 • Forretnings-, utviklings-, og miljøorientert
 • Handlekraftig og planmessig
 • Tydelig, synlig og trygg
 • Praktisk anlagt
 • Teamorientert og samlende
 • Evne til å utvikle og motivere medarbeidere

Kontorsted er Vikan Avfallsmottak, utenfor Bodø. 

Du kan søke ytterligere informasjon om selskapet og stillingen på https://www.iris-salten.no/ledig-stilling/ 

Eventuelle spørsmål kan rettes til en av disse: 

 • Essensi v/ Harriet A. Havdal, tlf: 477 53 589 
 • Styreleder Bjørn Ove Moum, tlf: 926 12 463

Søknad med CV sendes elektronisk innen 3. oktober. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Iris Produksjon drifter Vikan Avfallsmottak og deponiet på Vikan, og håndterer alt avfall som hentes inn fra husholdninger og næringsliv gjennom Iris-konsernet. 

Selskapet er 100% eid av Iris Salten IKS. Les mer om Iris-konsernet her.

Forretningsideen er å motta, behandle og avsette avfall med effektiv og nyskapende løsninger slik at selskapet kan strekke seg etter visjonene om å være Nord-Norges fremste produksjonsbedrift på resirkulering av avfall.

Med miljø og kvalitet i fokus jobber Iris Produksjon kontinuerlig med å hente ut og bearbeide ressurser i avfall på best mulig måte. Forretningsideen er å motta, behandle og avsette avfall med effektiv og nyskapende løsninger. Selskapet har blant annet nullutslipp-avfallsanlegg, solid kompetanse på avfall og innovativ avfallshåndtering som satsingsområder.  

Iris-selskapene er ISO-sertifisert siden 2009. Gjeldende standarder er NS-EN ISO 9001:2015 (Kvalitet), NS-EN ISO 14001:2015 (Miljø) og ISO/FDIS 45001:2018 (Helse og sikkerhet)

Daglig leder Iris Produksjon AS – Essensi