Ønsker du å jobbe med enslige mindreårige asylsøkere?

Avdelingsleder

Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Ringerike omsorgssenter ligger i Ringerike kommune og er en del av Bufetat region øst.

Ringerike omsorgssenter tar i mot enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge uten omsorgspersoner. Målgruppen er barn og unge mellom 0-15 år.

Vi søker avdelingsledere til våre omsorgsavdelinger. Omsorgssenteret har 5 avdelinger som er desentralisert i Ringerike kommune. Vårt hovedkontor og administrasjon er sentralt plassert i Hønefoss sentrum.

Avdelingsleder er plassert direkte under enhetsleder ved omsorgssentret.

Stillingen innebærer at du både må ha kompetanse på eget fagområde, samtidig som du må få god oversikt og forståelse for Bufetat sitt viktige samfunnsoppdrag innen barnevern, og overfor enslige mindreårige asylsøkere. 

Du vil bli utfordret på å levere godt innenfor dagens oppdrag, samtidig som det forventes at du er en pådriver og sentral bidragsyter med tanke på å utvikle organisasjonen i retning mot morgendagens krav og forventninger.

Du har særlig engasjement for organisasjonsutvikling innen offentlig sektor, og er opptatt av å være del av en organisasjon som skal gi best mulig tjenester til barn, unge og familier. 

Ved Ringerike omsorgssenter er det ledig 1-2 faste  100 % stillinger som avdelingsleder.

Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

Som avdelingsleder ved Ringerike omsorgssenter vil du få en variert arbeidshverdag hvor det er en god veksling mellom faglig og administrative oppgaver. Du vil bli del av en stabil medarbeidergruppe som er svært erfarne i arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere.

Avdelingsleders ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Fagansvar og fagutvikling
 • Personal – og økonomiansvar
 • Turnusansvar
 • Resultatansvar for fag og økonomi
 • Ansvaret for opplæring, veiledning og utvikling av avdelingen og medarbeidere
 • Rapportering og dokumentasjon
 • Være en del av omsorgssenterets ledergruppe

Hvilken bakgrunn har du?

 • Minimum tre års utdanning fra høyskole/universitet som gjennomført bachelorgrad eller 180 stp. innen sosialfag. I tillegg er det ønskelig med minimum 15 stp. innen ledelse og administrasjon.
 • Solid og relevant ledererfaring, gjerne innen offentlig sektor 
 • Erfaring fra barnevernsinstitusjon/institusjonserfaring eller kommunalt barnevern er ønskelig
 • God kunnskap i miljøterapi 
 • Du må være lojal til beslutninger og Bufetats verdier (Respekt, Åpenhet og Deltagelse)
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er et krav.
 • Det er en fordel om du kjenner til turnussystemet GAT og fagsystemet BIRK
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • Evne til egenledelse og har stor arbeidskapasitet 
 • God datakunnskap
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra fagfeltet og kjennskap til vår målgruppe

Hvem ser vi etter?

 • Du må ha evne til å skape engasjement hos dine ansatte og kollegaer
 • Du er villig til endring og omstilling
 • Fleksibel innstilling
 • Evne og vilje til til utvikling
 • Samarbeidskompetanse
 • Du er en trygg og tydelig leder, med stort engasjement for ditt fagområde.
 • Du bør være positiv, ha godt humør og “stå på vilje”.
 • Du er sterk på å delegere, samtidig som du sikrer kvalitet på leveransene.
 • Du er god på å prioritere mellom oppgaver i en hektisk arbeidshverdag 
 • Du har særlig engasjement for organisasjonsutvikling innen offentlig sektor, og er opptatt av å være del av en organisasjon som skal gi best mulig tjenester til barn, unge og familier. 
 • Førekort klasse B

For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen.

Hva får du hos oss?

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1407 som avdelingsleder, med lønn fra pt kr. 563 900 pr. år til kr. 677 600 pr. år (ltr. 62-72). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Spennende jobbmulighet i et engasjert fagmiljø
 • Godt tverrfaglig miljø og et godt arbeidsmiljø.
 • Deltagelse i Bufetats lederopplæringsprogram samt regionens interne opplæringprogram for nye ledere.
 • En variert arbeidshverdag
 • Fleksitidsordning

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Ringerike omsorgssenter.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Kristen G. Langfeldt. Tlf. 466 17 778

Avdelingsleder: Linda G. Antonsen. Tlf. 466 18 387

Avdelingsleder: Leif Eriksson. Tlf. 466 18 406

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken med unntak av tidligere Buskerud.  I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger på Lillestrøm.  

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere. 

Bufetats verdier er respekt, åpenhet og deltakelse ( RÅD ). Ringerike omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere har administrasjonsavdeling i Hønefoss sentrum, og 5 avdelinger med 6 barn på hver avdeling lokalisert i Ringerike kommune etter en desentralisert modell. Senteret gir omsorg til enslige asylsøkere under 15 år i påvente av eventuell oppholdstillatelse og bosetting / retur.

Søknadsfrist

5. september 2021

Kommune

Ringerike

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Bufetat region øst, Ringerike omsorgssenter

Avdelingsleder – Bufetat – Jobbnorge ID 210131