Andre gangs utlysing

Leder NAV Steigen

NAV Steigen:

Steigen kommune har ca. 2600 innbyggere, og ligger nord for Bodø , ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur. Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud m.m. gjør kommunen til et godt sted å bo.

NAV Steigen er etablert i egne lokaler i kommunesenteret Leinesfjord i et partnerskap mellom stat og kommune.

NAVs  visjon er « Vi gir mennesker muligheter» , og vi søker nå etter en engasjert og utviklingsorientert leder for NAV-Steigen som lever opp til NAV sine verdier om å være tydelig, til stede og løsningsdyktig og etter Steigen kommunes  nye verdigrunnlag. Kommunen er i sluttfasen om utvikling av kommuneplanens samfunnsdel der økonomisk-, sosial- og miljømessig bærekraft legges til grunn.

I tillegg til lovpålagte oppgaver  i NAV i henhold til arbeidsrettet oppfølging, inntektssikring, sosial inkludering og markedskunnskap, har NAV  Steigen  ansvar for kommunens flyktningetjeneste  og rustjeneste, samt saksbehandling av startlån.  Det er tilsammen ca 10 årsverk i kontoret. Sammen vil vi skape en velfungerende og helhetlig NAV-tjeneste, og bidra til inkludering i arbeidsliv og forebygge sosial utenforskap.

Stillingens ansvar og arbeidsområde:

Vi søker etter vår nye leder i NAV Steigen. Leder ansettes i partnerskap mellom NAV Nordland og Steigen kommune, der Steigen kommune har arbeidsgiveransvaret. Leder rapporterer til NAV Nordland og Steigen kommune.

Leder arbeider i nært samarbeid med NAV-kontorene i Ytre Salten, med andre kommunale tjenester, utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Leder i Nav Steigen er i tillegg til leder-nettverk innad i Nav, også med i kommunedirektørens lederteam  og tverrfaglig lederteam for barn og unge.

Leder har en sentral rolle i å lede kompetanseorganisasjonen NAV Steigen i tråd med NAV sitt samfunnsoppdrag. Det innebærer både å drifte og utvikle tjenestene og organisasjonen gjennom faglige og tverrfaglige arbeidsprosesser. 

NAV Steigen skal være en synlig og løsningsdyktig samfunnsaktør. Videreutvikling av digitale tjenester, kompetanse og arbeidsmiljø er svært viktige fokusområder.

Krav til søkere:

Vi søker etter vår nye leder som har:

 • Relevant høyrere utdanning på masternivå eller tilsvarende
 • Lederutdanning og/eller relevant ledererfaring
 • God forståelse og innsikt for arbeids- og velferdspolitikkens mål og visjoner
 • Erfaring fra organisasjonsutviklingarbeid
 • God økonomiforståelse

Personlige egenskaper er viktig for stillingen og vil bli vektlagt i ansettelse av leder for NAV Steigen. Det trekkes frem som sentralt og viktig at leder har god samhandlingskompetanse  og  evner å skape gode arbeidsprosesser i utviklingsarbeidet.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelagte og flotte kontorlokaler
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Spørsmål eller henvendelse om stillingen skjer til kommunedirektør i Steigen kommune, Tordis Sofie Langseth, 472 64 515 eller direktør i NAV Nordland, Cathrine Stavnes 916 65 071. Søknad leveres via jobbnorge.no innen søknadsfristen. Referanser bes oppgitt i søknaden.

Søknadsfrist

31. juli 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Steigen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Steigen kommune – NAV leder