Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig stilling som

Kontorsjef

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Som følge av vekst de senere årene har Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) fått behov for å øke den administrative ledelseskapasiteten. Instituttet har derfor behov for ny kontorsjef. Denne skal sammen med vår strategiske rådgiver for virksomhetsstyring utgjøre et administrativt team som sikrer administrativ lederstøtte, samt ledelse og utvikling av administrasjonen.

Instituttets fagstab er organisert i 4 faggrupper (IØT-T) og 2 fagseksjoner:

 • Faggruppe for Bedriftsøkonomi og optimering
 • Faggruppe for Helse, miljø og sikkerhet
 • Faggruppe for Strategi og forretningsutvikling
 • Faggruppe for Virksomhetsledelse
 • Fagseksjon for Eksperter i team (IØT-E)
 • Fagseksjon for økonomi og ledelse (campus Gjøvik, IØT-G)

Instituttet er tredelt bestående av IØT-T, IØT-E og IØT-G. Informasjon om instituttet finner du her: https://www.ntnu.no/iot.

Ytterligere informasjon finner du i Instituttets strategiplan for 2018-2025.

Administrasjonen har i dag 13 fast ansatte og er organisert i 2 grupper – Teknisk/IT og Studiegruppen.

Kontorsjefen rapporterer til instituttleder, og er sammen med strategisk rådgiver for instituttledelsen instituttleders og ledergruppens viktigste lederstøtte. Kontorsjefen har ansvar for å lede og koordinere administrative prosesser ved instituttet, og deltar i nettverk med andre administrative ledere ved fakultetet og NTNU for øvrig. Stillingen innebærer personalledelse for de administrativt ansatte ved IØT-T og samarbeid med de administrative lederne ved de to andre delene av IØT.

Arbeidssted er på instituttets kontorer på Gløshaugen i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

Kontorsjefen skal:

 • Utøve personal- og arbeidsledelse for de teknisk-administrativt ansatte
 • Ha ansvar og være pådriver for videreutvikling av gode og effektive teknisk-administrative støttefunksjoner og prosesser, i tråd med behovene til primærvirksomheten
 • Følge utviklingen av instituttets totale virksomhet og ha ansvar for å iverksette beslutninger sammen med øvrig instituttledelse
 • Ha ansvar for koordinering av administrative oppgaver knyttet til blant annet HR, økonomi, arealforvaltning, studiesaker, forskning og kommunikasjon på tvers av campus
 • Rapportere på instituttets virksomhetsområder
 • Gjennomføre oppgaver knyttet til saksbehandlings- og utredningsarbeid
 • Ivareta og videreutvikle vårt gode arbeidsmiljø
 • Representere instituttet i ulike fora og nettverk

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå på masternivå innen relevante områder. Relevant utdanning på bachelornivå kombinert med lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om mastergrad.
 • Relevant erfaring med personalledelse og utvikling av organisasjonskultur
 • Erfaring med utvikling av administrative tjenester og støttesystemer
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kjennskap til NTNUs administrative støttesystemer
 • Erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og regelverk innen universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring med utvikling og endringer i organisasjoner
 • Interesse for å jobbe nært den verdiskapende primærvirksomheten på instituttnivå

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt.

Vi søker en trygg og tydelig kontorsjef med evne til å motivere og videreutvikle den administrative staben, og som i tillegg har gode samarbeidsevner.

Kontorsjefen må ha evne til å skape positivt engasjement, takle høyt arbeidspress og kunne arbeide selvstendig.

Andre egenskaper som verdsettes er evnen til å prioritere, koordinere, delegere, være fleksibel og løsningsorientert.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som kontorsjef (stillingskode 1054) vil du normalt lønnes fra brutto kr 620.000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Stillingen forutsetter Trondheim som arbeidssted

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev som forteller om din motivasjon for stillingen
 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og adresse til to relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Dersom du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med kontorsjef Lena Aune Weiseth, epost lena.aune@ntnu.no / mobil 913 18 279.  Har du spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent Hilde Selli Egelie, e-post: hilde.s.egelie@ntnu.no / mobil 932 28 207.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. 

 Søknadsfrist: 21.03.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNUs visjon er å skape kunnskap for en bedre verden.

Som Norges største universitet med til sammen 42 000 studenter og 8800 ansatte fra mer enn 90 land, jobber vi for å finne løsninger på framtidas utfordringer. Med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde skal vi bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og skape forståelse for sammenhengene mellom teknologi, samfunn og miljø. 

Søknadsfrist

21. mars 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Trondheim

Kontorsjef – Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse – NTNU – Jobbnorge – ID 201993