Vil du bli en del av lederteamet i Sametingets administrasjon?

Avdelingsdirektør - Avdeling for språk

Annonsen er tilgjengelig på flere språk

Om stillingen

Sametingets avdeling for språk har ledig fast stilling som avdelingsdirektør.

Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet.

Tiltredelse snarest.

Ansvarsområder

Avdeling for språk har ansvaret for Sametingets langvarige språksatsing eller språkløft. Hovedmålet i dette arbeidet er å få hele samfunnet med på å synliggjøre og fremme de samiske språk i både privat og offentlig sektor. Avdelingen har ansvaret for politikkutvikling innenfor avdelingens ansvarsområder, samt forvalter virkemidler innenfor språksektoren, samarbeidsavtaler og andre tiltak.

Avdelingen er inndelt i tre seksjoner:

 • Seksjon for stedsnavn og språkrøkt
 • Seksjon for språkforvaltning og -politikk
 • Seksjon for terminologi

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsdirektør inngår du i administrasjonens lederteam og vil jobbe tett mot politisk ledelse.

Sentrale ansvarsområder og oppgaver omfatter:

Ledelse av avdelingen og dens faglige virksomhet
Organisasjonsutvikling og personalansvar
Budsjett- og resultatansvar
Strategiarbeid

Kvalifikasjoner

Du er en leder og veileder som evner å bygge en god organisasjonskultur, samt et sterkt og kompetent team. I din lederutøvelse er du åpen for tilbakemeldinger og evner å evaluere både deg selv og omgivelsene. Gjennom sterke ferdigheter i samarbeid og kommunikasjon evner du å oppnå resultater i samhandling med andre.

Vi søker deg som har:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, eventuelt en kombinasjon av relevant bachelorgrad og erfaring
 • Relevant ledererfaring
 • Solid kunnskap om fagområdet
 • Strategisk kompetanse
 • Kjennskap til samiske samfunn
 • Kunnskap om politikk, prosjektledelse og beslutningsprosesser
 • Sterk digital kompetanse

Videre må du beherske samisk, ett skandinavisk språk og engelsk muntlig.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1060 Avdelingsdirektør.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV. Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden Søk stillingen“, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV – utdanning og yrkeserfaring må fylles ut i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 14. februar 2021.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Sametingets direktør Inger Marit Eira-Åhrén
  Tlf. +47 971 29 744 eller e-post inger.marit.eira-ahren@samediggi.no
   
 • Bedriftskompetanse AS v/Linn B. Sollund-Walberg
  Tlf. +47 990 06 318 eller e-post lsw@bedriftskompetanse.no

For nærmere informasjon om Sametinget viser vi til vår hjemmeside www.samediggi.no.

Sametinget

Sametinget er et nasjonalt folkevalgt organ for samene i Norge. Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Parlamentsbygningen ligger i Karasjok.

Sametingets administrasjon ledes av en direktør, er inndelt i fagavdelinger og stab, og har ca. 150 årsverk. Kontorstedene er i Karasjok, Varangerbotn i Nesseby, Kautokeino, Manndalen i Kåfjord, Tromsø, Evenskjer i Tjeldsund, Drag i Hamarøy, Hattfjelldal og Snåsa.

Søknadsfrist

14. februar 2021

Kommune

Guovdageaidnu-Kautokeino Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono Hamarøy Hattfjelldal Kárášjohka-Karasjok Snåase-Snåsa Tjeldsund Unjárga-Nesseby

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Avdelingsdirektør – Avdeling for språk – Sametinget – Jobbnorge