Fagleder videregående opplæring for voksne - Divisjon for næring og kompetanse, Vadsø

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Vi søker fagleder i 100% fast stilling.

Om stillingen:

Fylkeskommunen har som samfunnsutvikler ansvar for å bidra til en helhetlig utvikling i egen region.

På voksenopplæringsfeltet har fagleder et overordnet fagansvar for alt som omhandler videregående opplæring for voksne. Opplæringstilbud til søkere skal gis etter rett og ønske, men skal også rettes etter behov i arbeids- og næringsliv. Utvikling og organisering av tilbud er en svært viktig del av fylkets samfunnsoppdrag for å sikre at flere får studie- eller yrkeskompetanse, og for å sikre kompetansen samfunnet trenger.

VKI er organisert med fagledere innenfor hvert av avdelingas fagområder, det er fagledere både i øst (Vadsø) og vest (Tromsø). Faglederne jobber tett både internt på eget fagområde, men også tett på avdelingas andre fagområder. Faglederne har ikke personalansvar.

Arbeidsoppgaver i stillingen vil blant annet være:

 • Utvikling av voksenopplæringsfeltet
 • Arbeid med tilbudsstruktur
 • Samarbeid med videregående skoler, nettskolen, fagkonsulenter og andre aktuelle aktører
 • Ansvar for rekruttering og opplæring av fagkonsulenter
 • Saker fra fagområdet til politisk behandling
 • Budsjett og økonomiansvar på fagområdet
 • Fagsystemer
 • Veiledning av søkere, saksbehandling og inntak  
 • Dokumentasjon etter realkompetansevurdering
 • Andre oppgaver innen fagområdet må påregnes

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning (minimum på bachelornivå)
 • God kjennskap til videregående opplæring
 • God digital kompetanse
 • Selvstendig, men også gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Kjennskap til arbeids-/ næringsliv i regionen
 • Ønskelig med kompetanse/erfaring innen veiledning

Vi tilbyr

 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Meget god pensjonsordning
 • Hjelp med å skaffe bolig
 • Dekning av flytteutgifter
 • Lønn etter avtale

Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 for en familie på fire.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål, attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 11. januar 2021

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.

Kontaktinfo

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

Susanne Lupton, avdelingsleder for voksenopplæring, karriere og integrering (VKI)

Epost: susanne.lupton@tffk.no. , Tlf: 91637089/789793087

Om oss

Faglederstillingen er lokalisert til fylkeskommunen sentraladministrasjonen i Vadsø. Kommunen som har 5900 innbyggere byr på et rikt kulturliv og allsidig fritidstilbud. Byen har gode offentlige kommunikasjoner og et godt utbygd skole- og barnehagetilbud.  Nærhet til alle tilbud gjør at tidsklemma ikke merkes så godt her oppe hos oss.  Det er godt å bo i Vadsø.

Avdeling for voksenopplæring, karriereveiledning og integrering (VKI) er en av fire avdelinger under divisjon for Næring og kompetanse. Innenfor voksenopplæring har VKI ansvar for søking, inntak, realkompetansevurdering og tilbud om videregående opplæring for voksne. Våre karriereveiledere gir veiledning til alle over 19 år, til militært personell i de 10 forsvarsleirene i Nord-Norge, og til alle nyankomne flyktninger og familiegjenforente i introduksjonsprogram. Innen integrering jobber vi med ulike tilskuddsordninger og etablereropplæring for innvandrere, vurderer og anbefaler bosetting, nettverksbygging for å forebygge negativ sosial kontroll, samarbeider om kvalifisering og integrering, og følger opp frivillighet og samfunnsdeltakelse. VKI jobber også med kompetansepilot, bedriftsintern og næringsrettet opplæring.

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets nordligste og største region. Det totale innbyggertallet er 243 311. Vi er en av regionens største arbeidsgivere og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste , kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med , og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig og byr på mange flotte opplevelser. Våre naboland Finland, Sverige og Russland er gode samarbeidspartner i ulike samarbeidsprosjekter. Samisk språk og kultur står sterkt i vår region. Velkommen til Troms og Finnmark. For mer informasjon om oss gå innom vår hjemmeside www.tffk.no

Søknadsfrist

11. januar 2021

Kommune

Vadsø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Vadsø

Troms og Finnmark fylkeskommune – Fagleder videregående opplæring for voksne