Avdelingsleder - Internasjonal avdeling øst, Vadsø

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Vi søker en dedikert og omgjengelig avdelingsleder med fremoverlente holdninger, til en fast 100% stilling til internasjonal avdeling øst med kontorsted i Vadsø. Det internasjonale arbeidet til fylkeskommunen er delt inn i to avdelinger, en i Tromsø og en i Vadsø. Avdelingene har ansvar for strategiutforming og oppfølging av politiske vedtak og arbeider utstrakt i samarbeid med andre aktører, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ansvarsområdet for internasjonal avdeling øst inkluderer bilateralt regionalt samarbeid, det formelle Barentssamarbeidet, det nasjonale sekretariatet for EU-programmet Kolarctic og forvaltningen på norsk side, samt sekretariatet for regionalt nordområdeforum. I tillegg fungerer avdelingen som vara innen ansvarsområder tilhørende internasjonal avdeling vest. Avdelingen har delt ansvar med avdeling vest når det gjelder nordkalottsamarbeidet og mobiliseringsarbeid for økt bruk av internasjonale finansieringsprogram.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede avdelingen, inkludert personal og økonomiansvar
 • Utvikle avdelingen innenfor dens fag- og ansvarsområder i samarbeid med medarbeiderne
 • Sikre tett samhandling på det internasjonale saksfeltet med internasjonal avdeling vest og andre avdelinger, divisjoner og med eksterne aktører
 • Legge til rette for godt samspill med politisk ledelse og administrasjonen innenfor avdelingens fagområder, med spesielt fokus på hovedansvarsområdene
 • Bidra til at fylkeskommunen er en tydelig utviklings- og påvirkningsaktør gjennom internasjonalt samarbeid
 • Legge frem planer og saksdokumenter for politisk behandling

Avdelingsleder rapporterer til assisterende fylkesdirektør, som har faglig oppfølgingsansvar for avdelingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • Ledererfaring fra fagfeltet, samt erfaring med personal- og økonomiansvar
 • Erfaring med internasjonalt arbeid
 • Meget gode norsk og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig. Kunnskap i andre relevante språk, herunder russisk, er et pluss.
 • Førerkort klasse B
 • Singulær Norsk statsborgerskap 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God forståelse for politiske prosesser, offentlig forvaltning og utviklingsarbeid
 • Kjennskap til multilateralt samarbeid og internasjonale samarbeidsorgan i regionen, inkludert barentssamarbeidet og nordkalottsamarbeidet.
 • God kunnskap om Russland og russisk kultur
 • Kjennskap til regionalt bilateralt samarbeid
 • Kjennskap til EU-programmer
 • Bredt relevant nettverk internasjonalt og nasjonalt
 • Kjennskap til samiske samfunnsforhold

Personlige egenskaper

 • Analytiske egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å bygge relasjoner og nettverk
 • Strukturert og ryddig arbeidsform, med fokus på å skape gode beslutnings- og medvirkningsprosesser

Vi tilbyr

 • Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Meget god pensjonsordning
 • Hjelp med å skaffe bolig
 • Dekning av flytteutgifter
 • Lønn etter avtale

Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 for en familie på fire.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål, attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 8. januar 2020

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.

Kontaktinfo

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

Øystein Ruud, Divisjonsdirektør plan og økonomi, mobil 97526997, oystein.ruud@tffk.no

Om oss

Stillingen er lagt til et spennende, utviklingsrettet og tverrfaglig miljø i Fylkesrådsleders kontor, Internasjonal avdeling øst. Vadsø kommune har om lag 6000 innbyggere og byr på et rikt kulturliv, allsidige fritidstilbud og vakker natur. Byen har gode offentlige kommunikasjoner og et godt utbygd skole- og barnehagetilbud. Tjenestene du trenger, er ofte nært hjem og jobb – tidsklemma merker vi ikke så mye til. På www.finnmark.no og www.vds.no kan du lese mer om livet i Vadsø, kommunikasjonstilbud, nedskriving av studielån, våre naboland Finland og Russland, og om samisk kultur.

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets nordligste og største region. Det totale innbyggertallet er 243 311. Vi er en av regionens største arbeidsgivere og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste , kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med , og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig og byr på mange flotte opplevelser. Våre naboland Finland, Sverige og Russland er gode samarbeidspartner i ulike samarbeidsprosjekter. Samisk språk og kultur står sterkt i vår region. Velkommen til Troms og Finnmark. For mer informasjon om oss gå innom vår hjemmeside www.tffk.no

Søknadsfrist

8. januar 2021

Kommune

Vadsø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Vadsø

Troms og Finnmark fylkeskommune – Avdelingsleder – Internasjonal avdeling øst