Vi søker

Enhetsleder - Skole og barnehage

2. gangs utlysning

Fauske kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for skole og barnehage.

Skoleenheten i Fauske kommune består av 4 skoler, og gir undervisning og opplæring i forhold til opplæringsloven og tilhørende forskrifter. Det er tre 1. – 10. skoler med en i hvert sitt senter av kommunen, samt en 1. – 4. skole i Fauske sentrum.  Hver skole har sin rektor som rapporterer direkte til enhetsleder. Pr. i dag er det ca. 980 elever i grunnskolene.

Skoleenheten i Fauske kommune består av 4 skoler, og gir undervisning og opplæring i forhold til opplæringsloven og tilhørende forskrifter. Det er tre 1. – 10. skoler med en i hvert sitt senter av kommunen, samt en 1. – 4. skole i Fauske sentrum.  Hver skole har sin rektor som rapporterer direkte til enhetsleder. Pr. i dag er det ca. 980 elever i grunnskolene.

Barnehagene i Fauske kommune består av fem kommunale barnehager. I tillegg har kommunen fem private barnehager.

Enhetsleder representerer kommunen som barnehagemyndighet, og er ansvarlig for oppfølging av ansvarsområder som kreves av barnehagemyndigheten iht. gjeldende lover og forskrifter. Pr i dag er det ca. 450 barn fordelt på kommunale og private barnehager i kommunen.

Kommunen har de siste årene satset på nybygg og restaurering av barnehage og skolebygg, og det er nye skolebygg ved alle skolene i kommunen. I tillegg er det nye barnehager i Sulitjelma og på Erikstad. Valnesfjord barnehage er utbygd i 2021.

Vi ser etter deg som har relevant ledererfaring og som trives i lederrollen, med fokus på samhandling og flerfaglighet.

Til å videreutvikle Fauskeskolene og barnehagene søkes det etter en handlekraftig og prosessorientert enhetsleder. Vedkommende vil få ansvaret for å koordinere, samordne og være pådriver for de vedtatte satsingsområdene innenfor skole og barnehage, samt samarbeid med de øvrige tjenesteområdene innenfor samhandlingsområdet oppvekst og kultur. Utredninger og saksbehandling til politiske utvalg inngår også i arbeidsoppgavene.

Enhetsleder har det overordnete ansvar innenfor fag-, personal og økonomi for skole og barnehage. Enhetsleder rapporterer til kommunalsjef for Oppvekst og kultur og inngår i kommunalsjefens ledergruppe. Stillingen som enhetsleder skole og barnehage er særdeles utfordrende og interessant, og stiller store krav til kompetanse, ferdigheter og personlige egenskaper. Fauske kommune har også en pedagogisk rådgiver tilsatt i 100 % stilling som vil være en del av teamet rundt skole- og barnehageenheten.

Stillingen krever høy arbeidskapasitet og tilstedeværelse utover ordinær arbeidstid.

Kvalifikasjoner

 • Har relevant høgskole- eller universitetsutdanning
 • Har ledererfaring og erfaring fra økonomistyring
 • Har gode strategiske og operative lederferdigheter
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og erfaring fra utviklings- og prosessarbeid
 • Trives med å arbeide i et hektisk miljø
 • Har en robust personlighet, gode samarbeidsevner og stor gjennomføringsevne
 • Har kjennskap til offentlig forvaltning og gjerne erfaring fra relevante fagområder

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø
 • Store muligheter for personlig utvikling
 • Et engasjert og støttende lederteam
 • God forsikrings- og pensjonsordning gjennom KLP

Tilsettingene skjer etter kvalifikasjoner og HTA’s bestemmelser. Lønns- og arbeidsvilkår er i h.h.t. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 måneders prøvetid. Dokumentasjon på at opplysninger gitt i søknaden, fremlegges før tilsetting. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.

CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.

Velkommen som søker!

Avdeling: Oppvekst og kultur
Arbeidstid: Dagtid
Stillingstype: Leder
 
Kontakt:
Terje Valla 
Kommunalsjef Oppvekst og kultur
75 60 40 25
900 64 842
 
Søknadsfrist:
01.08.2021
Fauske kommune – Enhetsleder – Skole og barnehage (2. gangs utlysning)